Cách xóa một trang trong Google Tài liệu

0
135

Cách xóa một trang trong Google Tài liệu

Google Docs logo

Khi chỉnh sửa tài liệu Google Docs của mình, bạn có thể thấy rằng có một trang bạn không cần nữa (hoặc một trang trống ở cuối) và muốn loại bỏ nó. Dưới đây là một số mẹo để hoàn thành công việc.

Mục lục

  • Đánh dấu và xóa văn bản
  • Điều chỉnh Lề trang dưới cùng
  • Điều chỉnh khoảng cách đoạn văn

Đánh dấu và xóa văn bản

Bạn có thể dễ dàng xác định một trang trong Google Documents bằng cách định vị dấu ngắt nhỏ xuất hiện ở đầu và cuối trang (tùy thuộc vào vị trí của trang trong tài liệu). Đây là cách bạn có thể biết mình đang truy cập trang nào — nếu tất cả nội dung trong Google Tài liệu đều nằm trên một bức tường trắng vững chắc, sẽ rất khó để biết bạn đang ở đâu trong tài liệu.

Nếu bạn muốn xóa một trang, bạn sẽ cần chọn tất cả văn bản trên đó bằng cách nhấp và kéo con trỏ qua văn bản. Văn bản sẽ được đánh dấu màu xanh lam khi được chọn.

Click and drag the cursor over the text to select it.

Sau khi nó được chọn, hãy nhấn phím “Xóa” hoặc “Xóa lùi”. Văn bản sẽ bị xóa, xóa trang khỏi Google Tài liệu.

Điều chỉnh Lề trang dưới cùng

Nếu lề trang dưới cùng của bạn quá lớn, nó có thể gây ra một trang trống không cần thiết ở cuối tài liệu của bạn. Để khắc phục điều này, chỉ cần giảm kích thước của lề trang dưới cùng.

Đầu tiên, nhấp vào “Tệp” trong thanh menu.

Click "File" in the menu bar.

Ở gần cuối trình đơn thả xuống xuất hiện, hãy nhấp vào “Thiết lập trang”.

Click "Page Setup" in the drop-down menu.

Cửa sổ “Thiết lập trang” sẽ xuất hiện. Trong nhóm “Lề”, hãy giảm giá trị “Dưới cùng” xuống bất kỳ giá trị nào nhỏ hơn giá trị hiện tại. Nhấp vào “Ok” khi bạn hoàn tất.

Adjust the bottom page margin and then click "OK."

Nếu lề trang là thủ phạm, điều này sẽ xóa trang trống ở cuối tài liệu Google Docs. Nếu không, bạn có thể cần thử giảm thêm lề trang dưới cùng. Lặp lại các bước và giảm giá trị hơn một chút.

Điều chỉnh khoảng cách đoạn văn

Khoảng cách đoạn văn chỉ đơn giản là khoảng trống giữa các đoạn văn. Tùy thuộc vào khoảng cách được đặt, điều này đôi khi có thể khiến một trang trống xuất hiện ở cuối Google Tài liệu. Bạn có thể điều chỉnh khoảng cách đoạn văn để loại bỏ nó.

Đầu tiên, nhấp vào “Định dạng” trong thanh menu. Một menu thả xuống sẽ xuất hiện. Di con trỏ của bạn qua “Khoảng cách dòng”.

Click "Format" and hover your cursor over "Line Spacing."

Một menu phụ sẽ xuất hiện. Nhấp vào “Khoảng cách tùy chỉnh”.

Click "Custom Spacing."

Cửa sổ “Khoảng cách tùy chỉnh” sẽ xuất hiện. Trong phần “Giãn cách đoạn văn”, hãy thay đổi giá trị “Sau” thành “0”, sau đó nhấp vào “Áp dụng”.

Set the paragraph spacing to "0" and click "Apply."

Nếu khoảng cách đoạn văn là nguyên nhân của trang trống, điều này sẽ loại bỏ nó.

Những mẹo này sẽ giúp bạn xóa một trang trong Google Tài liệu, nhưng nếu bạn cần giảm số trang mà không xóa nội dung, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách điều chỉnh kích thước phông chữ hoặc bằng cách thu nhỏ khoảng cách giữa các dòng. Thử nghiệm với các công cụ định dạng của Google Tài liệu để có được tài liệu của bạn chính xác như bạn muốn.

LIÊN QUAN: Cách thay đổi cài đặt định dạng mặc định của Google Documents

Dịch từ: https://www.howtogeek.com/737939/how-to-delete-a-page-in-google-docs/

Hãy giúp chúng tôi đánh giá bài viết này!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây