Cách Xóa Định dạng trong Tài liệu Microsoft Word

0
97

Cách Xóa Định dạng trong Tài liệu Microsoft Word

Microsoft Word logo on a blue background

Nếu bạn đã áp dụng các thay đổi định dạng khác nhau cho nội dung trong tài liệu của mình và chúng không hoạt động hoặc bạn muốn bắt đầu lại, bạn có thể dễ dàng xóa định dạng từ văn bản đã chọn trong Microsoft Word. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn một vài cách để làm điều này.

Lưu ý: Trong Word, có một phong cách quan trọng được đính kèm với mỗi đoạn văn, vì vậy bất kỳ thay đổi định dạng nào được thực hiện đối với đoạn văn mà không thay đổi kiểu liên kết có thể không dính. Đó là khi bạn có thể nhận thấy rằng các thay đổi định dạng của bạn không hoạt động.

Để xóa định dạng khỏi nội dung, hãy chọn văn bản mà bạn muốn xóa định dạng. Để chọn tất cả văn bản trong tài liệu của bạn, hãy nhấn Ctrl+A trên Windows hoặc Command+A trên Mac. Đảm bảo tab “Trang chủ” đang hoạt động. Trong phần Kiểu, nhấp vào nút “Ngăn Kiểu” được tìm thấy ở bên phải các kiểu có sẵn.

Click the "Styles Pane" button from the ribbon

Ngăn Kiểu sẽ bật lên ở phía bên phải màn hình của bạn. Chọn tùy chọn “Xóa Định dạng” ở đầu danh sách kiểu.

Select the "Clear Formatting" button from the Styles pane

Kiểu cho nội dung đã chọn trở lại kiểu “Bình thường”.

Bạn cũng có thể chọn nội dung mà bạn muốn xóa định dạng và bấm nút Xóa Tất cả Định dạng trong phần Phông chữ của tab “Trang đầu”.

Click the Clear All Formatting button from the Home tab

Ngay cả khi bạn nhấn Ctrl+A trên Windows hoặc Command+A trên Mac để chọn tất cả nội dung trong tài liệu của mình, nội dung trong hộp văn bản, đầu trang và chân trang phải được xóa định dạng riêng biệt.

Nếu bạn không thể xóa định dạng khỏi bất kỳ nội dung nào trong tài liệu của mình, tài liệu có thể được bảo vệ khỏi các thay đổi định dạng. Trong trường hợp đó, bạn không thể xóa định dạng hoặc định dạng lại tài liệu cho đến khi mật khẩu bị xóa.

LIÊN QUAN:Hạn chế và bảo vệ tài liệu và mẫu

Dịch từ: https://www.howtogeek.com/220878/how-to-clear-formatting-in-a-word-document/

Hãy giúp chúng tôi đánh giá bài viết này!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây