Cách tự động rút ngắn thời lượng cuộc họp trong Lịch Google

0
120
Smartphone on open planner with Google Calendar logo displayed

Cách tự động rút ngắn thời lượng cuộc họp trong Lịch Google

 

Smartphone on open planner with Google Calendar logo displayed
sdx15 / Shutterstock.com

Nếu những người tham dự cuộc họp của bạn thường xuyên có các cuộc họp liên tục, bạn có thể giảm bớt quá trình chuyển đổi của họ bằng cách tự động rút ngắn thời lượng cuộc họp trong Lịch Google. Với tính năng Cuộc họp nhanh, sự kiện của bạn có thể kết thúc sớm 10 hoặc 15 phút.

Khi bạn sử dụng Cuộc họp nhanh kết hợp với thời lượng sự kiện mặc định của mình, bạn có thể giúp những người tham dự cuộc họp của bạn. Cho dù họ cần đi bộ đến một tòa nhà khác hoặc chuyển sang một nhà cung cấp trực tuyến khác cho cuộc họp tiếp theo, một vài phút có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

LIÊN QUAN: Cách Kiểm tra Tính khả dụng của Ai đó trong Lịch Google

Cách giảm thời lượng cuộc họp trong Lịch Google

Để bật tính năng Cuộc họp nhanh, hãy truy cập Lịch Google trên web. Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở trên cùng bên phải để mở Menu Cài đặt và chọn “Cài đặt”.

gearsettingsmenu googlecalendarweb

Trong menu điều hướng bên trái, hãy mở rộng Chung nếu cần và nhấp vào “Cài đặt sự kiện”.

Pick Event Settings in Google Calendar

Nếu bạn đã thiết lập thời lượng mặc định cho các cuộc họp mà bạn hài lòng, chỉ cần chọn hộp “Cuộc họp nhanh”. Và nếu bạn muốn thay đổi mặc định, hãy tiếp tục và chọn một từ danh sách thả xuống.

Check the box for Speedy Meetings

Tất cả các sự kiện bạn lên lịch với thời lượng mặc định sẽ tự động được rút ngắn. Đối với 30 hoặc 45 phút đó, thời lượng giảm 5 phút. Đối với các sự kiện dài hơn, thời lượng sẽ giảm đi 10 phút.

Nếu bạn thay đổi Thời lượng mặc định sau khi bật Cuộc họp nhanh, bạn sẽ thấy sự khác biệt về thời gian.

Default durations with and without Speedy Meetings

Giờ đây, khi bạn nhấp để tạo sự kiện mới trong Lịch Google, bạn sẽ thấy thời lượng được rút ngắn với thời lượng mặc định của mình.

Speedy meeting durations in Google Calendar

Nếu bạn quyết định ở đâu đó mà bạn không cần nữa hoặc muốn rút ngắn thời lượng sự kiện của mình, chỉ cần quay lại cài đặt Lịch Google của bạn và bỏ chọn hộp Cuộc họp nhanh.

Cho dù bạn làm điều đó cho những người tham dự của bạn hay cho chính bạn, tất cả bạn đều có thể đúng giờ cho những cuộc họp liên tục đó. Và hãy nhớ rằng, bạn có thể đề xuất thời gian mới cho một sự kiện nếu bạn có xung đột.

Dịch từ: https://www.howtogeek.com/740733/how-to-automatically-shorten-meeting-durations-in-google-calendar/

Hãy giúp chúng tôi đánh giá bài viết này!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây