Cách tự động đánh dấu một số văn bản trong Google Trang tính

0
22

Cách tự động đánh dấu một số văn bản trong Google Trang tính

Nhiều khi, văn bản trong bảng tính của bạn cũng quan trọng như các con số hoặc có thể nhiều hơn tùy thuộc vào dữ liệu của bạn. Nếu bạn muốn làm nổi bật văn bản nhất định, bạn có thể tự động đánh dấu văn bản đó trong Google Trang tính.

Bạn có thể có một trang tính chứa tên khách hàng, chi tiết sản phẩm, điểm học sinh hoặc địa điểm kinh doanh. Với định dạng có điều kiện, bạn có thể tự động đánh dấu văn bản bạn cần để có thể phát hiện ra văn bản đó một cách nhanh chóng.

Thiết lập định dạng có điều kiện cho văn bản trong Google Trang tính

Google Trang tính cung cấp một số cách để tự động đánh dấu văn bản bạn muốn. Các tùy chọn của bạn là:

  • Văn bản chứa
  • Văn bản không chứa
  • Văn bản bắt đầu bằng
  • Văn bản kết thúc bằng
  • Văn bản chính xác là

Bạn có thể chọn tùy chọn phù hợp với dữ liệu của mình.

Để áp dụng định dạng có điều kiện, hãy chọn các ô bạn muốn định dạng, chuyển đến tab Định dạng và chọn “Định dạng có điều kiện”.

Chọn định dạng có điều kiện

Sử dụng tab Màu đơn ở đầu thanh bên xuất hiện. Xác nhận phạm vi ô trong hộp Áp dụng cho Phạm vi hoặc thêm một phạm vi khác nếu bạn muốn.

Xác nhận các ô trong Áp dụng cho Phạm vi

Trong Quy tắc Định dạng, hãy sử dụng hộp thả xuống Định dạng Ô Nếu để chọn một trong các tùy chọn văn bản ở trên. Trong ô tiếp theo, nhập văn bản cần tìm.

Chọn quy tắc văn bản

Thiết lập phông chữ hoặc tô sáng ô trong phần Định dạng kiểu và nhấp vào “Hoàn tất” để áp dụng quy tắc định dạng có điều kiện.

Chọn kiểu định dạng

Hãy xem một số ví dụ.

Văn bản Chứa hoặc Không Chứa

Có thể bạn đã nhập dữ liệu có chứa các ký tự ngẫu nhiên như dấu phần trăm. Bạn muốn đánh dấu các ô để có thể sửa dữ liệu đó. Đối với tình huống này, bạn có thể sử dụng Chứa văn bản cho quy tắc.

Làm theo các bước ở trên để chọn ô và mở thanh bên Định dạng có Điều kiện. Chọn “Chứa Văn bản” trong hộp thả xuống Định dạng Ô Nếu và nhập dấu phần trăm vào hộp bên dưới.

Chọn định dạng bạn muốn sử dụng, sau đó nhấp vào “Xong” và bạn sẽ thấy tất cả các ô được đánh dấu có chứa ký tự bạn muốn sửa.

Văn bản Chứa quy tắc định dạng có điều kiện trong Google Trang tính

Ngoài ra, có thể bạn muốn xem lại một trang tính để tìm địa chỉ email và đánh dấu những địa chỉ không chứa ký hiệu @ (at) để bạn có thể sửa chúng. Đối với trường hợp này, bạn sẽ sử dụng Văn bản Không Chứa cho quy tắc.

LIÊN QUAN: Cách hạn chế dữ liệu đối với địa chỉ email trong Google Trang tính

Chọn các ô và mở thanh bên. Chọn “Văn bản không chứa” trong hộp thả xuống Định dạng Ô Nếu và nhập ký hiệu @ (at) vào hộp bên dưới.

Khi bạn thiết lập định dạng và nhấp vào “Hoàn tất”, bạn sẽ thấy các ô được đánh dấu bị thiếu ký hiệu mà bạn cần cho một địa chỉ email.

Văn bản không chứa quy tắc định dạng có điều kiện trong Google Trang tính

Văn bản Bắt đầu hoặc Kết thúc Bằng

Bạn có thể sử dụng toàn bộ từ, một tập hợp các chữ cái hoặc thậm chí một chữ cái duy nhất để tìm văn bản bạn cần. Ở đây, chúng tôi có một danh sách các loại xe và chúng tôi muốn làm nổi bật tất cả các mẫu xe của Honda và Hyundai. Đối với quy tắc này, bạn có thể sử dụng tùy chọn Text Starts With.

Chọn các ô và mở thanh bên để tạo quy tắc. Chọn “Text Starts With” trong hộp thả xuống Format Cells If và nhập chữ H vào hộp bên dưới.

Chọn định dạng cho các ô hoặc văn bản và nhấp vào “Xong” để đánh dấu tất cả các loại xe Honda và Hyundai trong danh sách.

Bắt đầu bằng văn bản với quy tắc định dạng có điều kiện trong Google Trang tính

Đối với một ví dụ sử dụng một tập hợp các chữ cái, chúng tôi sẽ đánh dấu tất cả các lớp khoa học kết thúc bằng “ology” bằng cách sử dụng tùy chọn Text Ends With.

Chọn các ô và mở thanh bên để tạo quy tắc. Chọn “Text Ends With” trong hộp thả xuống Format Cells If và nhập “ology” vào hộp bên dưới.

Chọn định dạng cho ô hoặc văn bản và nhấp vào “Xong” để đánh dấu tất cả các lớp khoa học trong danh sách.

Văn bản Kết thúc Với quy tắc định dạng có điều kiện trong Google Trang tính

Văn bản là chính xác

Đối với ví dụ cuối cùng của chúng tôi, chúng tôi có một bảng tên và điểm của học sinh. Chúng tôi muốn áp dụng định dạng có điều kiện để khi học sinh nhận được điểm F, điểm đó sẽ được đánh dấu. Ở đây, bạn sẽ sử dụng tùy chọn Văn bản là Chính xác cho quy tắc.

Chọn các ô và mở thanh bên. Chọn “Văn bản là Chính xác” trong hộp thả xuống Định dạng Ô Nếu và nhập chữ F vào hộp bên dưới.

Chọn định dạng và nhấp vào “Xong” để đánh dấu tất cả các điểm chữ cái F.

Văn bản là quy tắc định dạng có điều kiện chính xác trong Google Trang tính

Khi bạn muốn đánh dấu văn bản cụ thể trong Google Trang tính của mình, định dạng có điều kiện cung cấp cho bạn một số tùy chọn để tìm chính xác văn bản bạn cần.

Để biết thêm các cách sử dụng định dạng có điều kiện trong Google Trang tính, hãy xem cách đánh dấu các ô trống hoặc lỗi hoặc cách áp dụng thang màu dựa trên giá trị.

Dịch từ: https://www.howtogeek.com/777429/how-to-automatically-highlight-certain-text-in-google-sheets/

Hãy giúp chúng tôi đánh giá bài viết này!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây