Cách trình bày Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày trong Google Meet

0
125

Cách trình bày Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày trong Google Meet

Google Meet logo

Việc trình bày tài liệu trong Google Meet chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Bạn sẽ nhận thấy một nút tiện dụng ở đầu menu Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày cho phép bạn trình bày tài liệu trực tiếp cho những người tham gia cuộc họp trong Google Meet.

Bạn có ba cách thuận tiện để trình bày tài liệu. Bạn có thể mở tài liệu trong tab mới cho cuộc họp đang hoạt động, bấm vào sự kiện Lịch Google đã lên lịch hoặc nhập mã cuộc họp hoặc liên kết.

Lưu ý: Tại thời điểm viết bài vào tháng 7 năm 2021, tính năng này chỉ khả dụng khi sử dụng Google Chrome.

Mục lục

  • Trình bày lên Google Meet trong tab khác
  • Trình bày với sự kiện lịch Google đã lên lịch
  • Xuất trình mã hoặc liên kết trên Google Meet
  • Làm thế nào để ngừng trình bày tài liệu của bạn

Trình bày lên Google Meet trong tab khác

Nếu bạn đã tham gia cuộc họp Trên Google Meet, việc trình bày tài liệu Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày rất đơn giản.

Mở Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày trong tab Google Chrome mới và điều hướng đến tài liệu bạn muốn trình bày.

Ở trên cùng bên phải của màn hình, bên cạnh nút Chia sẻ, hãy nhấp vào biểu tượng cho “Trình bày cho cuộc họp” (một hộp xung quanh mũi tên lên). Bạn sẽ thấy cuộc họp hiện tại của bạn xuất hiện trong hộp thả xuống. Nhấp vào “Tab Trình bày cho Cuộc họp”.

Click Present Tab to Meeting

Trong cửa sổ bật lên tiếp theo, hãy đảm bảo “Tab này” được chọn và hiển thị tài liệu của bạn. Chọn nội dung tab để tô sáng tab đó và nhấp vào “Chia sẻ”.

Select the content and click Share

Chuyển đến tab Google Meet của bạn và sau đó bạn sẽ thấy tài liệu mà bạn đang trình bày đồng thời với những người dự cuộc họp.

Document presented in Google Meet

Trình bày với sự kiện lịch Google đã lên lịch

Nếu người tổ chức cuộc họp đã lên lịch cho Google Meet trong Lịch Google, bạn có thể trình bày tài liệu của mình trực tiếp cho sự kiện.

Mở tài liệu và nhấp vào biểu tượng “Trình bày cho cuộc họp” (một hộp xung quanh mũi tên lên). Nếu cuộc họp chưa bắt đầu, bạn sẽ thấy tên và thời gian. Nếu nó đã bắt đầu, bạn sẽ thấy tên và Bây giờ. Nhấp vào sự kiện.

Click the Google Calendar event

Trong màn hình tiếp theo, nhấp vào “Tab trình bày cuộc họp” và làm theo quy trình tương tự như trên để chọn nội dung tab và nhấn “Chia sẻ”.

Click Present Tab to Meeting

Mặc dù tùy chọn này yêu cầu bạn trình bày tài liệu của mình, nhưng nó sẽ không tự động tham gia cuộc họp. Bạn sẽ cần tham gia cuộc họp của mình như bất kỳ Google Meet nào khác và sẽ thấy tài liệu của bạn được trình bày sau khi bạn thực hiện.

Trình bày bằng Mã hoặc liên kết Google Meet

Nếu không mở và hoạt động cuộc họp Trên Google Meet và cũng không có sự kiện trên Lịch Google cho cuộc họp đó, bạn có thể sử dụng mã cuộc họp hoặc liên kết để trình bày tài liệu của mình. Điều này giả định rằng bạn đã nhận được mã Google Meet hoặc liên kết cuộc họp từ người tổ chức.

Mở tài liệu của bạn, bấm “Trình bày cho Cuộc họp” (một hộp xung quanh mũi tên lên) và chọn “Trình bày Bằng Mã Cuộc họp”.

Click Present Using a Meeting Code

Nhập mã cuộc họp hoặc liên kết và nhấp vào “Tiếp tục”.

Enter the code or link and click Continue

Nhấp vào “Tab trình bày cuộc họp” và làm theo quy trình tương tự để chọn nội dung tab và nhấp vào “Chia sẻ”.

Click Present Tab to Meeting

Giống như với tùy chọn sự kiện trên Lịch Google, bạn vẫn cần tham gia cuộc họp trong Google Meet. Và một lần nữa, khi bạn làm như vậy, bạn sẽ thấy tài liệu của mình được trình bày.

Ngừng trình bày tài liệu của bạn

Khi tham gia Google Meet và xuất trình tài liệu, bạn sẽ thấy ghi chú này ở đầu màn hình cuộc họp. Vì vậy, khi bạn trình bày xong tài liệu, hãy nhấp vào “Dừng” trong thư đó.

Click Stop to stop presenting a document

Ngoài ra, bạn có thể chuyển đến tab tài liệu của mình trong Chrome, nhấp lại vào biểu tượng “Trình bày cho cuộc họp”, sau đó nhấp vào “Dừng tab trình bày”.

Click Stop Presenting Tab

Có những lúc việc chia sẻ màn hình của bạn trong Google Meet là phù hợp. Nhưng đối với những lần khác khi bạn chỉ đơn giản là muốn hiển thị một tài liệu, hãy nhớ mẹo tiện dụng này.

Dịch từ: https://www.howtogeek.com/739517/how-to-present-google-docs-sheets-and-slides-in-google-meet/

Hãy giúp chúng tôi đánh giá bài viết này!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây