Cách tìm ý nghĩa trong Microsoft Excel

0
19

Cách tìm ý nghĩa trong Microsoft Excel

Microsoft Excel Logo

Tìm giá trị trung bình rất hữu ích khi xử lý và phân tích tất cả các loại dữ liệu. Với hàm AVERAGE của Microsoft Excel, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng tìm thấy giá trị trung bình cho các giá trị của mình. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng hàm trong bảng tính của bạn.

Cách Microsoft Excel tính giá trị trung bình

Theo định nghĩa, giá trị trung bình của một tập dữ liệu là tổng của tất cả các giá trị trong tập hợp chia cho số lượng các giá trị đó.

Ví dụ: nếu tập dữ liệu của bạn chứa 1, 2, 3, 4 và 5, giá trị trung bình cho tập dữ liệu này là 3. Bạn có thể tìm nó bằng công thức sau.

(1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5

Bạn có thể tự mình gõ các công thức như vậy, nhưng hàm AVERAGE của Excel sẽ giúp bạn thực hiện phép tính này một cách dễ dàng.

Tìm ý nghĩa bằng cách sử dụng một hàm trong Microsoft Excel

Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ tìm giá trị trung bình cho các giá trị trong cột “Điểm” và hiển thị câu trả lời trong ô C9.

Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách nhấp vào ô C9 nơi chúng tôi muốn hiển thị giá trị trung bình kết quả.

Click the C9 cell in Excel.

Trong ô C9, chúng ta sẽ nhập hàm sau. Hàm này tìm giá trị trung bình trong tất cả các ô giữa C2 và C6 (bao gồm cả hai ô này).

= AVERAGE (C2: C6)

Enter the AVERAGE function in the C9 cell in Excel.

Nhấn Enter và kết quả sẽ xuất hiện trong ô C9.

The resulting mean in the C9 cell in Excel.

Bạn có thể sử dụng hàm AVERAGE để tìm giá trị trung bình cho bất kỳ giá trị nào trong bảng tính của mình. Thưởng thức!


Lấy giá trị trung bình sẽ rất hữu ích nếu bạn cần Excel để tính toán độ không chắc chắn.

LIÊN QUAN: Cách lấy Microsoft Excel để tính độ không chắc chắn

Dịch từ: https://www.howtogeek.com/757284/how-to-find-the-mean-in-microsoft-excel/

Hãy giúp chúng tôi đánh giá bài viết này!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây