Cách thiết lập thông báo cho các thay đổi trong Google Trang tính

0
20

Cách thiết lập thông báo cho các thay đổi trong Google Trang tính

Khi chia sẻ bảng tính trong Google Trang tính, bạn sẽ muốn xem những thay đổi mà người khác thực hiện. Bạn có thể kiểm tra lịch sử phiên bản, nhưng để cập nhật mọi thứ trong thời gian thực, nhận thông báo về mỗi thay đổi sẽ hiệu quả hơn nhiều.

Thiết lập thông báo trong Google Trang tính

Bạn có thể bật thông báo cho các thay đổi đối với Google Trang tính bằng một số tùy chọn. Vì vậy, hãy mở bảng tính của bạn và nhấp vào Công cụ> Quy tắc thông báo từ menu.

Click Tools, Notification Rules

Bây giờ bạn sẽ thấy rằng bạn có tùy chọn nhận email khi có bất kỳ thay đổi nào được thực hiện hoặc khi người dùng gửi biểu mẫu (nếu bạn có Google Biểu mẫu được kết nối với Google Trang tính của mình).

Bạn cũng có thể chọn nhận thông báo hàng ngày hoặc email ngay lập tức. Thông báo hàng ngày sẽ tổng hợp các thay đổi hoặc nội dung gửi vào một email trong khi email kia sẽ thông báo ngay cho bạn.

Thực hiện các lựa chọn của bạn và nhấn “Lưu”.

Set up a notification rule in Google Sheets

Nhận email thông báo

Để xem ví dụ về thông báo bạn sẽ nhận được, hãy xem ảnh chụp màn hình bên dưới. Nó hiển thị người dùng đã thực hiện thay đổi cùng với ngày và giờ. Bạn cũng có thể sử dụng liên kết “Nhấp vào đây” để xem các chỉnh sửa hoặc xem phiên bản hiện tại của bảng tính.

Notification email

Một lần nữa, nếu bạn chọn nhận thông báo hàng ngày thay vì email ngay lập tức, bạn sẽ thấy tất cả các thay đổi được thực hiện trong một thông báo.

Chỉnh sửa, Xóa hoặc Thêm thông báo

Bạn có thể chỉnh sửa quy tắc thông báo mà bạn tạo, xóa một quy tắc hoặc thêm quy tắc khác. Đi đến cùng một vị trí, Công cụ> Quy tắc thông báo.

  • Để thay đổi quy tắc hiện có, hãy nhấp vào “Chỉnh sửa” bên cạnh quy tắc đó, thực hiện các thay đổi của bạn và nhấp vào “Lưu”.
  • Để xóa quy tắc, hãy nhấp vào “Xóa” và sau đó xác nhận bằng cách nhấp vào “OK” trong cửa sổ bật lên.
  • Để thiết lập một quy tắc khác, hãy nhấp vào “Thêm quy tắc thông báo khác”, thực hiện lựa chọn của bạn và nhấp vào “Lưu”.

Edit, Delete, or Add a Notification Rule

Thông báo trong Google Trang tính giúp bạn cập nhật bất kỳ thay đổi nào mà người khác thực hiện. Và hãy nhớ rằng, bạn cũng có thể thấy các thay đổi đối với một ô cụ thể trong Trang tính.

Dịch từ: https://www.howtogeek.com/759146/how-to-set-up-notifications-for-changes-in-google-sheets/

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây