Cách thay đổi tài khoản người dùng thành quản trị viên trên Windows 10 và 11

0
156

Cách thay đổi tài khoản người dùng thành quản trị viên trên Windows 10 và 11

How to Change User Account to Administrator on Windows 10

Trên Windows, mọi tài khoản mới bạn tạo là tài khoản người dùng theo mặc định. Do đó, nó nhận được các đặc quyền hạn chế và bị hạn chế. Tuy nhiên, bạn có thể cấp toàn quyền truy cập bằng cách chuyển tài khoản người dùng thành quản trị viên. Đây là cách thực hiện.

Cho dù bạn chia sẻ máy tính của mình với ai đó hay không, việc duy trì các tệp chuyên nghiệp riêng biệt có thể giúp tiết kiệm thời gian. Tạo tài khoản người dùng rất đơn giản và bạn có thể thay đổi tài khoản đó thành tài khoản quản trị viên để dự phòng trong trường hợp xảy ra sự cố trong khi thử các tính năng mới, đặc biệt nếu bạn cần sử dụng tài khoản Microsoft để có quyền truy cập vào một số tính năng nhất định cho công việc.

Lưu ý: Chúng tôi đang hiển thị Windows 11 trong ví dụ này. Tuy nhiên, những điều này sẽ hoạt động trên Windows 10 và cả trên các phiên bản cũ hơn.

Mục lục

  • Thay đổi Tài khoản người dùng thành Quản trị viên trong Cài đặt
  • Thay đổi Tài khoản Người dùng thành Quản trị viên trong Pa-nen Điều khiển
  • Thay đổi Tài khoản Người dùng thành Quản trị viên với Quản lý Máy tính
  • Thay đổi Tài khoản Người dùng thành Quản trị viên với Netplwiz
  • Thay đổi tài khoản người dùng thành quản trị viên bằng cách sử dụng Command Prompt
  • Thay đổi tài khoản người dùng thành quản trị viên bằng PowerShell

Thay đổi tài khoản người dùng thành quản trị viên bằng ứng dụng cài đặt

Sử dụng ứng dụng Cài đặt là một cách đơn giản để thay đổi tài khoản người dùng hiện có thành quản trị viên. Bạn chỉ có thể thực hiện điều này từ tài khoản quản trị viên trên máy tính của mình. Vì vậy, hãy đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên của bạn để tiếp tục.

Để nâng cấp tài khoản người dùng, hãy nhấn Windows + I để mở ứng dụng “Cài đặt”.

Press Windows+I to open the "Settings" app.

Chọn tùy chọn “Tài khoản” từ cột bên trái.

Select the "Accounts" option from the left column.

Chọn tùy chọn “Gia đình và những người dùng khác”.

Select the "Family & other users" option.

Bạn sẽ thấy tài khoản Người dùng chuẩn trong phần “Người dùng khác” hoặc “Gia đình của bạn”. Chọn menu thả xuống bên cạnh tài khoản người dùng.

Select the drop-down next to the user account.

Chọn “Thay đổi loại tài khoản”.

Select "Change account type."

Chọn “Có” khi lời nhắc Kiểm soát tài khoản người dùng hỏi bạn có muốn để ứng dụng “Cài đặt” thực hiện thay đổi hay không.

Từ cửa sổ “Thay đổi loại tài khoản”, sử dụng menu thả xuống cho “Loại tài khoản” để chọn “Quản trị viên”. Nhấn nút “OK” khi bạn hoàn tất.

From the ''Change Account Type" window, use the drop-down for the "Account Type" to pick "Administrator." Press the "OK" button when done.

Điều đó sẽ nâng cấp tài khoản Người dùng Chuẩn lên Quản trị viên.

LIÊN QUAN: Cách tạo tài khoản người dùng cục bộ mới trong Windows 10

Thay đổi tài khoản người dùng thành quản trị viên bằng bảng điều khiển

Nhấp vào nút Bắt đầu, nhập “Bảng điều khiển” trong Tìm kiếm của Windows và nhấn Enter để khởi chạy nó.

Click Start, type "Control Panel" in the Windows Search, and press Enter to launch it.

Khi cửa sổ “Bảng điều khiển” mở ra, hãy chọn “Tài khoản người dùng”.

When the "Control Panel" window opens, select "User Accounts."

Sau đó, chọn “Quản lý tài khoản khác”.

Then, select "Manager another account."

Chọn “Có” từ lời nhắc Kiểm soát Tài khoản Người dùng. Từ cửa sổ tiếp theo, bấm đúp vào tài khoản người dùng mà bạn muốn thay đổi.

From the next window, double-click the user account you want to change.

Sau đó, chọn “Thay đổi loại tài khoản”.

Then, select "change account type."

Cuối cùng, chọn tùy chọn “Quản trị viên” và nhấp vào “Thay đổi Loại tài khoản” để xác nhận thay đổi.

Finally, select the "Administrator" option and select "Change Account Type" to confirm the change.

LIÊN QUAN: Tất cả các tính năng yêu cầu tài khoản Microsoft trong Windows 10

Thay đổi tài khoản người dùng thành quản trị viên bằng quản lý máy tính

Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Quản lý máy tính. Phương pháp này phức tạp hơn nhưng đạt được kết quả tương tự.

Lưu ý: Bạn không thể sử dụng phương pháp này nếu đang chạy phiên bản Home của Windows.

Nhấp vào nút Bắt đầu, nhập “Quản lý máy tính” trong Tìm kiếm của Windows và nhấn Enter.

Click Start, type "Computer Management" in the Windows Search, and hit Enter.

Từ cửa sổ Quản lý Máy tính, chọn “Người dùng và Nhóm cục bộ” từ cột bên trái và “Người dùng” từ cột giữa.

From the "Computer Management" window, select "Local Users and Groups" from the left column and "Users" from the middle column.

Tiếp theo, bấm đúp vào tài khoản người dùng mà bạn muốn thay đổi thành quản trị viên từ cột giữa.

Next, double-click the user account you want to change to administrator from the middle column.

Khi cửa sổ thuộc tính tài khoản bật lên, hãy chuyển đến tab “Thành viên của”.

When the account properties window pops up, go to the "Member Of" tab.

Bạn sẽ thấy rằng tài khoản người dùng được chọn chỉ xuất hiện với tư cách là thành viên của nhóm “Người dùng”. Tiếp theo, chọn nút “Thêm”.

You'll see that the select user account only appears as a member of the "Users" group. Next, select the "Add" button.

Nhập “Quản trị viên” vào trường văn bản và chọn nút “OK”.

Type "Administrators" in the text field and select the "OK" button.

Từ cửa sổ thuộc tính tài khoản, chọn “Quản trị viên”, sau đó chọn nút “OK” để thêm tài khoản người dùng vào nhóm Quản trị viên.

select "Administrators" and select the "OK" button to add the user account to the Administrators group.

Thay đổi tài khoản người dùng thành quản trị viên bằng lệnh Netplwiz

Sử dụng Netplwiz mang lại cho bạn trải nghiệm tương tự như Quản lý máy tính nhưng trong một môi trường đơn giản hóa.

Nhấn Windows + R để mở hộp thoại Run, nhập “netplwiz” và nhấn Ctrl + Shift + Enter để khởi chạy nó với đặc quyền quản trị.

Hit Windows+R to open the Run dialog box, type "netplwiz," and press Ctrl+Shift+Enter to launch it with administrative privileges.

Khi lời nhắc Kiểm soát tài khoản người dùng hiển thị, hãy chọn “Có”. Từ cửa sổ “Tài khoản người dùng”, hãy chọn tài khoản bạn muốn nâng cấp từ người dùng lên quản trị viên và chọn “Thuộc tính”.

From the "User Accounts" window, select the account you want to upgrade from a user to administrator and select "Properties."

Đi tới tab “Tư cách thành viên nhóm” trên cửa sổ bật lên.

Head to the "Group Membership" tab on the window that pops up.

Chọn “Quản trị viên”, rồi chọn nút “OK”.

Select "Administrator" and choose the "OK" button.

Thay đổi tài khoản người dùng thành quản trị viên bằng cách sử dụng Command Prompt

Bạn có thể sử dụng dấu nhắc lệnh để chạy một lệnh đơn giản để thay đổi tài khoản Người dùng Chuẩn thành Quản trị viên.

Để mở dấu nhắc lệnh, hãy nhấp vào nút Bắt đầu, nhập “cmd” trong Tìm kiếm của Windows và chọn “Chạy với tư cách Quản trị viên”.

click Start, type "cmd" in the Windows Search, and select "Run as administrator."

Trong Command Prompt, nhập lệnh sau, rồi nhấn Enter:

net localgroup quản trị viên "UserAccountName" / thêm

Thay thế văn bản trong dấu ngoặc kép bằng tên người dùng tài khoản trên máy tính của bạn. Khi bạn chạy lệnh này, nó trông giống như sau:

Type Command in Command Prompt to change User account to Administrator on Windows.

Thay đổi Tài khoản Người dùng thành Quản trị viên bằng PowerShell

Sau khi nhấp vào nút Bắt đầu, hãy nhập “windows powershell” vào Tìm kiếm của Windows và chọn “Chạy với tư cách quản trị viên”.

After clicking Start, type " windows powershell" in the Windows Search, and select "Run as administrator."

Chọn “Có” khi lời nhắc Kiểm soát Tài khoản Người dùng hiển thị. Sau đó, nhập lệnh sau vào Windows PowerShell, rồi nhấn Enter:

Add-LocalGroupMember -Group "Quản trị viên" -Member "tên người dùng"

Đây là cách nó sẽ trông như thế này:

Run Command in Windows PowerShell to Change User to Administrator.

Đó là nó! Mặc dù đó là một quá trình đơn giản, nhưng việc thay đổi tài khoản người dùng thành quản trị viên trên máy tính dùng chung có thể không phải là một ý kiến hay. Vì vậy, nếu bạn thay đổi ý định sau đó, bạn luôn có thể vô hiệu hóa tài khoản người dùng hoặc tài khoản quản trị viên trên Windows.

LIÊN QUAN: Cách bật hoặc tắt tài khoản người dùng Windows 10

Dịch từ: https://www.howtogeek.com/739981/how-to-change-a-user-account-to-administrator-on-windows-10/

Hãy giúp chúng tôi đánh giá bài viết này!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây