Cách thay đổi mật khẩu tài khoản Amazon của bạn

0
22

Cách thay đổi mật khẩu tài khoản Amazon của bạn

Amazon logo on a grey gradient

Amazon giúp bạn dễ dàng thay đổi mật khẩu tài khoản của mình. Bạn có thể làm điều đó từ cả trang Amazon và ứng dụng dành cho thiết bị di động. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn các bước cho cả hai thiết bị này.

Mục lục

  • Thay đổi mật khẩu tài khoản của bạn trên trang web Amazon
  • Thay đổi mật khẩu tài khoản của bạn trong Amazon Mobile App

Thay đổi mật khẩu tài khoản của bạn trên trang web Amazon

Trên máy tính Windows, Mac, Linux hoặc Chromebook, hãy sử dụng trang web Amazon để thay đổi mật khẩu tài khoản của bạn. Nếu bạn vẫn chưa quyết định mật khẩu, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách tạo và ghi nhớ mật khẩu mạnh.

Để bắt đầu, hãy mở trình duyệt web trên máy tính của bạn và khởi chạy trang Amazon. Đăng nhập vào tài khoản của bạn nếu bạn chưa đăng nhập.

Ở góc trên bên phải của trang Amazon, nhấp vào tùy chọn “Tài khoản & Danh sách”.

Click "Account & Lists" on the Amazon site.

Trên trang “Tài khoản của bạn” mở ra, hãy chọn “Đăng nhập & Bảo mật”.

Select "Login & Security" on the "Your Account" page of the Amazon site.

Amazon có thể yêu cầu bạn nhập mật khẩu tài khoản hiện tại của mình. Trong trường hợp này, hãy nhấp vào trường “Mật khẩu”, nhập mật khẩu của bạn và nhấp vào “Đăng nhập”.

Click the "Password" field, type the current password, and click "Sign-In" on the "Sign-In" page of the Amazon site.

Bây giờ bạn đang ở trang “Đăng nhập & Bảo mật”. Tại đây, bên cạnh “Mật khẩu”, hãy nhấp vào “Chỉnh sửa”.

Click "Edit" next to "Password" on the "Login & Security" page of the Amazon site.

Bạn sẽ thấy trang “Thay đổi mật khẩu”. Tại đây, hãy nhấp vào trường “Mật khẩu hiện tại” và nhập mật khẩu tài khoản Amazon hiện tại của bạn. Sau đó nhấp vào trường “Mật khẩu mới” và nhập mật khẩu mới bạn muốn sử dụng cho tài khoản của mình. Nhấp vào trường “Nhập lại mật khẩu mới” và nhập lại mật khẩu mới của bạn.

Cuối cùng, bên dưới trường “Nhập lại mật khẩu mới”, hãy nhấp vào nút “Lưu thay đổi”.

Change the account password on the "Change Password" page of the Amazon site.

Và tài khoản Amazon của bạn bây giờ sử dụng mật khẩu mới nhập của bạn! Nếu bạn đang bảo mật tài khoản, đừng quên việc thay đổi mật khẩu Gmail của bạn cũng rất dễ dàng.

Thay đổi mật khẩu tài khoản của bạn trong Amazon Mobile App

Nếu bạn mua sắm từ iPhone, iPad hoặc điện thoại Android, hãy sử dụng ứng dụng Amazon để thay đổi mật khẩu tài khoản của bạn.

Bắt đầu bằng cách khởi chạy ứng dụng Amazon trên điện thoại của bạn. Trong thanh dưới cùng của ứng dụng, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ người dùng (biểu tượng thứ hai trong hàng).

6 amazon app user settings

Bạn sẽ thấy màn hình “Xin chào”. Tại đây, ở trên cùng, hãy nhấn vào “Tài khoản của bạn”.

Tap "Your Account" on the "Hello" screen in the Amazon app.

Trên trang “Tài khoản của bạn”, từ trong phần “Cài đặt tài khoản”, hãy chọn “Đăng nhập và bảo mật”.

Select "Login & Security" from the "Account Settings" section on the "Your Account" page in the Amazon app.

Amazon có thể yêu cầu bạn nhập mật khẩu hiện tại của mình. Nhập mật khẩu và tiếp tục.

Trên màn hình “Đăng nhập và bảo mật” mở ra, bên cạnh “Mật khẩu”, hãy nhấn vào “Chỉnh sửa”.

Tap "Edit" next to "Password" on the "Login & Security" page in the Amazon app.

Bây giờ bạn sẽ thấy màn hình “Thay đổi mật khẩu”. Tại đây, hãy nhấn vào trường “Mật khẩu hiện tại” và nhập mật khẩu tài khoản hiện tại của bạn. Nhấn vào trường “Mật khẩu mới” và nhập mật khẩu mới cho tài khoản của bạn.

Cuối cùng, ở cuối phần “Thay đổi mật khẩu”, hãy nhấn vào “Lưu thay đổi”.

Change the account password using the "Change Password" page in the Amazon app.

Và mật khẩu tài khoản Amazon của bạn hiện đã được cập nhật!

Ngoài việc thay đổi mật khẩu, bạn có thể làm một số việc khác để bảo mật tài khoản Amazon của mình.

LIÊN QUAN: Cách bảo mật tài khoản Amazon của bạn

Dịch từ: https://www.howtogeek.com/754523/how-to-change-your-amazon-account-password/

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây