Cách tạo và Cập nhật Mục lục trong Microsoft Word

0
5

Cách tạo và Cập nhật Mục lục trong Microsoft Word

word logo

Sử dụng mục lục trong tài liệu của bạn giúp người đọc điều hướng dễ dàng hơn. Bạn có thể chèn mục lục trong Word từ các tiêu đề được sử dụng trong tài liệu của mình và sau đó bạn có thể cập nhật nó sau khi thực hiện các thay đổi đối với tài liệu. Đây là cách để làm điều đó.

Cách thêm Mục lục

Bất kể kích thước tài liệu của bạn là bao nhiêu, việc sử dụng mục lục có thể hướng người đọc đến chính xác nơi họ cần. Ngoài việc làm cho tài liệu thân thiện hơn với người đọc, mục lục còn giúp tác giả dễ dàng quay lại và thêm bớt nội dung nếu cần thiết.

Theo mặc định, Word tạo mục lục bằng cách sử dụng ba kiểu tiêu đề cài sẵn đầu tiên (Tiêu đề 1, Tiêu đề 2 và Tiêu đề 3). Để áp dụng kiểu đầu đề, hãy chọn kiểu cụ thể từ tab “Trang chủ”. Nếu bạn không hài lòng với các kiểu tiêu đề có sẵn, bạn có thể thay đổi kiểu tiêu đề mặc định.

Apply heading styles

Bạn có thể quản lý điều này theo hai cách khác nhau. Bạn có thể áp dụng các kiểu tiêu đề cho từng phần sau khi đã hoàn thành tài liệu hoặc bạn có thể thêm chúng khi bạn tiếp tục.

Khi bạn đã áp dụng các kiểu tiêu đề của mình, đã đến lúc chèn mục lục của bạn. Điều đầu tiên bạn cần làm là đặt con trỏ ở nơi bạn muốn mục lục xuất hiện. Sau khi đã sẵn sàng, hãy chuyển đến tab “Tham khảo” và chọn “Mục lục”.

Select table of contents option in references tab

Một menu thả xuống sẽ xuất hiện. Tại đây, bạn có thể chọn giữa ba bảng tích hợp khác nhau.

Built-In Table of Contents menu

Sự khác biệt duy nhất giữa Bảng tự động 1 và 2 là tiêu đề, tương ứng là “Nội dung” và “Mục lục”. Chọn Bảng tự động 1 hoặc 2 sẽ tạo mục lục bằng cách sử dụng tên của các đề mục.

Inserted Table of Contents

Nếu bạn đã chọn tùy chọn “Bảng thủ công” từ menu thả xuống “Mục lục”, thì nó sẽ chèn cho bạn một mẫu mà bạn cần tự chỉnh sửa.

Manual Table of Contents

Bạn có thể nhận thấy trong mục lục này có các cấp độ con. Mỗi cấp độ đại diện cho một kiểu tiêu đề trong tài liệu của bạn. Vì vậy, nếu bạn sử dụng bảng tự động và bạn muốn cấp phụ trong ToC của mình, bạn sẽ cần sử dụng tiêu đề 1 cho cấp 1, tiêu đề 2 cho cấp 2 và tiêu đề 3 cho cấp 3.

Nếu bạn muốn mục lục của mình đi sâu hơn ba kiểu tiêu đề hàng đầu, bạn cũng có thể làm điều đó. Trên menu thả xuống khi bạn nhấp vào nút “Mục lục”, hãy chọn tùy chọn “Mục lục tùy chỉnh”.

custom table of contents option

Trong cửa sổ Mục lục mở ra, hãy nhấp vào nút “Tùy chọn”.

click the options button

Trong cửa sổ Tùy chọn Mục lục, bên cạnh mỗi kiểu có sẵn mà bạn muốn sử dụng (đây là những kiểu cài sẵn của Word bắt đầu bằng Tiêu đề 4), hãy nhập mức TOC bạn muốn sử dụng. Nhấp vào “OK” khi bạn hoàn tất.

select the heading styles you want to use

Cách cập nhật Mục lục

Nếu bạn cần thêm hoặc xóa một phần khỏi tài liệu của mình, bạn có thể dễ dàng cập nhật mục lục để phản ánh những thay đổi đó. Để cập nhật mục lục của bạn, hãy chọn nó, nhấp vào “Cập nhật Bảng” trên menu bật lên xuất hiện, sau đó chọn xem bạn chỉ muốn cập nhật số trang hay toàn bộ bảng. Nhấp vào “OK” để áp dụng các thay đổi.

Mục lục của bạn bây giờ sẽ được cập nhật. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn thêm hoặc bớt một tiêu đề khỏi mục lục.

Cách xóa mục lục

Xóa mục lục rất đơn giản. Tất cả những gì bạn cần làm là chọn nó và sau đó nhấp vào mũi tên trên menu xuất hiện.

drop-down arrow for removing the table of contents menu

Ở cuối trình đơn thả xuống, hãy chọn “Xóa Mục lục”.

Remove table of contents

Mục lục của bạn bây giờ sẽ bị xóa khỏi tài liệu của bạn.

Dịch từ: https://www.howtogeek.com/426644/how-to-create-a-table-of-contents-in-word/

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây