Cách sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trong Microsoft Excel

0
11

Cách sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trong Microsoft Excel

Microsoft Excel logo on a green background

Giữ cho dữ liệu của bạn có tổ chức trong bảng tính Microsoft Excel là điều quan trọng. Một cách để làm điều đó là sắp xếp dữ liệu của bạn theo thứ tự bảng chữ cái, theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện việc này trong cả hàng và cột.

LIÊN QUAN: Cách sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái Danh sách và Bảng trong Microsoft Word

Mục lục

  • Sắp xếp theo thứ tự chữ cái một cột trong Microsoft Excel
  • Xếp thứ tự chữ cái một hàng trong Microsoft Excel

Cách sắp xếp thứ tự bảng chữ cái một cột trong Microsoft Excel

Để sắp xếp dữ liệu từ A đến Z (giảm dần) hoặc Z thành A (tăng dần) trong một cột, hãy sử dụng tùy chọn sắp xếp nhanh của Excel. Tùy chọn này cũng di chuyển dữ liệu có liên quan trong các cột khác để bảng của bạn vẫn nguyên vẹn.

Để bắt đầu, hãy mở bảng tính của bạn bằng Microsoft Excel. Trong bảng tính, hãy nhấp vào tiêu đề của cột mà bạn muốn sắp xếp dữ liệu theo thứ tự bảng chữ cái.

Select a column in Excel.

Trong ruy-băng của Excel ở trên cùng, hãy nhấp vào tab “Dữ liệu”.

Click the "Data" tab in Excel.

Trong tab “Dữ liệu”, dưới phần “Sắp xếp & Bộ lọc”, bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn để sắp xếp dữ liệu của mình theo thứ tự bảng chữ cái. Để sắp xếp dữ liệu của bạn từ A đến Z, hãy nhấp vào biểu tượng “AZ”. Để sắp xếp dữ liệu của bạn từ Z thành A, hãy nhấp vào biểu tượng “ZA”.

Click the "AZ" or "ZA" sort option in Excel.

Cửa sổ “Cảnh báo sắp xếp” sẽ mở ra. Cửa sổ này gợi ý rằng bạn cho phép Excel điều chỉnh dữ liệu trong các cột khác để dữ liệu của bạn vẫn nguyên vẹn. Bật tùy chọn “Mở rộng lựa chọn” và sau đó nhấp vào “Sắp xếp”.

Enable "Expand the Selection" and click "Sort" in the "Sort Warning" window in Excel.

Và ngay lập tức, Excel sẽ sắp xếp dữ liệu của bạn theo thứ tự bảng chữ cái trong bảng tính của bạn.

An alphabetized column in Excel.

Bạn đã sẵn sàng.

Nếu muốn, bạn cũng có thể sắp xếp theo ngày trong Excel.

LIÊN QUAN: Cách sắp xếp theo ngày trong Microsoft Excel

Cách sắp xếp thứ tự chữ cái một hàng trong Microsoft Excel

Để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự bảng chữ cái trong một hàng trong Excel, bạn sẽ phải định cấu hình một tùy chọn bổ sung.

Để làm như vậy, trước tiên, hãy khởi chạy bảng tính của bạn bằng Microsoft Excel.

Trong bảng tính, hãy chọn toàn bộ bảng có dữ liệu bạn muốn sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Không chọn bất kỳ tiêu đề bảng nào. Trong bảng tính sau, chúng tôi sẽ không chọn “Tên”, “Tuổi”, “Thành phố” và “Quốc gia” vì chúng là tiêu đề bảng.

Select the table in Excel.

Trong ruy-băng của Excel ở trên cùng, hãy nhấp vào tab “Dữ liệu”.

Click the "Data" tab in Excel.

Trong tab “Dữ liệu”, bên dưới phần “Sắp xếp & Bộ lọc”, hãy nhấp vào “Sắp xếp”.

Click "Sort" in the "Sort & Filter" section of the "Data" tab in Excel.

Trong cửa sổ “Sắp xếp” mở ra, ở trên cùng, hãy nhấp vào “Tùy chọn”.

Click "Options" on the "Sort" window in Excel.

Bạn sẽ thấy hộp “Tùy chọn sắp xếp”. Tại đây, chọn “Sắp xếp từ trái sang phải” và nhấp vào “OK”.

Select "Sort Left to Right" and click "OK" in the "Sort Options" box in Excel.

Quay lại cửa sổ “Sắp xếp”, nhấp vào menu thả xuống “Sắp xếp theo” và chọn hàng bạn muốn sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Sau đó, nhấp vào menu thả xuống “Đặt hàng” và chọn phân loại “A đến Z” hoặc “Z đến A”.

Cuối cùng, ở cuối cửa sổ “Sắp xếp”, hãy nhấp vào “OK”.

Configure the sort options on the "Sort" window in Excel.

Và ngay lập tức, Excel sẽ sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái dữ liệu đã chọn trong bảng tính của bạn.

An alphabetized row in Excel.

Và bạn đã sẵn sàng.


Trên một lưu ý liên quan, có nhiều cách khác để sắp xếp và lọc dữ liệu trong bảng tính Excel của bạn. Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về điều đó để tìm hiểu những tùy chọn đó là gì.

LIÊN QUAN: Cách sắp xếp và lọc dữ liệu trong Excel

Dịch từ: https://www.howtogeek.com/761432/how-to-alphabetize-data-in-microsoft-excel/

Hãy giúp chúng tôi đánh giá bài viết này!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây