Cách liên kết với các ô hoặc bảng tính trong Google Sheets

0
15

Cách liên kết với các ô hoặc bảng tính trong Google Sheets

google sheets her 1200x675 1

Để dễ dàng chuyển đến một phạm vi ô hoặc một bảng tính khác, hãy sử dụng siêu liên kết. Điều này là lý tưởng để tham chiếu dữ liệu mà bạn có thể xem bằng một cú nhấp chuột. Đây là cách liên kết với các ô và bảng tính trong Google Trang tính.

LIÊN QUAN: Cách mở liên kết trong Google Trang tính bằng một cú nhấp chuột

Cách liên kết với một nhóm ô

Nếu bạn có một bảng tính lớn, bạn có thể muốn liên kết với một nhóm ô trong đó. Điều này cung cấp cho bạn một cách nhanh chóng để di chuyển đến nhóm đó.

Chuyển đến ô mà bạn muốn thêm liên kết. Bạn có thể nhập văn bản để sử dụng làm liên kết tại đây hoặc trong cửa sổ bật lên sắp tới. Nếu không, nhóm ô sẽ xuất hiện dưới dạng văn bản.

Nhấp vào Chèn> Chèn liên kết từ menu.

Click Insert, Insert Link

Khi cửa sổ mở ra, hãy nhấp vào “Trang tính và Dải ô được đặt tên” ở dưới cùng.

Click Sheets and Named Ranges

Sau đó, cuộn xuống một lần nữa và nhấp vào “Chọn một dải ô để liên kết.”

Click Select a Range of Cells to Link

Trong một trong hai bước trên, bạn có thể thêm văn bản bạn muốn liên kết vào hộp có nhãn Văn bản ở đầu cửa sổ. Điều này rất hữu ích nếu bạn không nhập nó vào ô trước khi bắt đầu quá trình liên kết.

Add text for the link

Khi cửa sổ Chọn phạm vi dữ liệu xuất hiện, hãy nhập phạm vi ô hoặc kéo qua phạm vi trên trang tính của bạn để điền vào ô. Nhấp vào “OK”.

Select or enter the data range

Sau đó, bạn sẽ thấy siêu liên kết của mình trong ô. Chọn ô và sau đó nhấp vào liên kết xuất hiện trong cửa sổ bật lên nhỏ. Bạn sẽ đến ngay phạm vi dữ liệu mà bạn đã chọn.

Linked cell range in Google Sheets

LIÊN QUAN: Cách Nhóm và Bỏ Nhóm Các Hàng và Cột trong Google Trang tính

Cách liên kết với một nhóm ô được đặt tên

Nếu bạn đã xác định tên cho một nhóm ô, bạn cũng có thể liên kết với tên đó. Quá trình này tương tự như liên kết đến các ô chưa được đặt tên như đã mô tả ở trên.

Chọn ô mà bạn muốn thêm liên kết và nhấp vào Chèn> Chèn liên kết từ menu. Khi cửa sổ mở ra, hãy nhấp vào “Trang tính và Dải ô được đặt tên”.

Click Sheets and Named Ranges

Trong cửa sổ bật lên tiếp theo, cuộn xuống phần Phạm vi tên và chọn phạm vi bạn muốn. Bạn cũng có thể thêm văn bản cho ô ở đây nếu cần.

Select a Named Range

Sau đó, bạn sẽ thấy siêu liên kết của mình và khi bạn chọn ô, bạn có thể nhấp vào liên kết trong cửa sổ bật lên nhỏ để chuyển đến phạm vi ô được đặt tên.

Linked named cell range in Google Sheets

LIÊN QUAN: Cách đổi tên cột hoặc hàng trong Google Trang tính

Cách liên kết đến một trang tính khác

Một cách thuận tiện hơn để sử dụng siêu liên kết trong Google Trang tính là liên kết đến một trang tính khác. Quá trình này thậm chí còn dễ dàng hơn các quá trình trên cho các phạm vi ô.

Chọn ô mà bạn muốn thêm liên kết và nhấp vào Chèn> Chèn liên kết từ menu. Nếu bạn thấy trang tính mình muốn khi cửa sổ xuất hiện, hãy chọn trang tính đó. Nếu không, hãy nhấp vào “Trang tính và Dải ô được đặt tên”.

Click Sheets and Named Ranges

Sau đó, bạn sẽ thấy danh sách các bảng tính trong sổ làm việc bên dưới Trang tính. Đơn giản chỉ cần chọn một trong những bạn muốn. Một lần nữa, bạn có thể thêm văn bản ở trên cùng nếu muốn.

Select the sheet

Sau đó, bạn sẽ thấy siêu liên kết và có thể nhấp vào liên kết trong cửa sổ bật lên nhỏ để chuyển đến trang tính.

Linked sheet in Google Sheets

Sao chép, chỉnh sửa hoặc xóa liên kết

Sau khi bạn thêm siêu liên kết, cho dù vào một phạm vi ô hay trang tính, bạn có thể sao chép, chỉnh sửa hoặc xóa liên kết. Chọn ô chứa liên kết và chọn hành động ở bên phải của cửa sổ bật lên nhỏ.

Copy, edit, or remove a link

Nếu bạn sử dụng Microsoft Excel ngoài Google Trang tính, hãy xem cách sử dụng tham chiếu chéo và các ô được đặt tên trong Excel.

Dịch từ: https://www.howtogeek.com/766480/how-to-link-to-cells-or-spreadsheets-in-google-sheets/

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây