Cách làm cho khách tùy chọn cho các sự kiện trên lịch Google

0
89

Cách làm cho khách tùy chọn cho các sự kiện trên lịch Google

google calendar logo 675

Không phải tất cả những người bạn mời tham gia cuộc họp đều có thể là khách mời. Có thể có một người nào đó mà bạn muốn đưa ra lựa chọn để tham dự. Lịch Google cung cấp khả năng làm cho người tham dự trở thành tùy chọn, nhưng nó không rõ ràng.

Đó có thể là người giám sát của bạn, một đồng nghiệp có thể không có mặt, hoặc một người khác quan tâm đến cuộc họp. Bằng cách đánh dấu tùy chọn, họ có thể tự quyết định xem họ nên hay muốn tham dự. Và bạn có thể làm cho khách tùy chọn tại thời điểm bạn tạo sự kiện Lịch Google hoặc sau đó.

Tùy chọn việc tham dự khi tạo sự kiện

Truy cập Lịch Google và đăng nhập nếu cần. Khi bạn nhấp để tạo sự kiện mới trong Lịch Google, bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên nhỏ để thêm tất cả thông tin chi tiết bao gồm cả những người tham dự của bạn. Nhưng bạn sẽ không phát hiện ra tính năng tùy chọn cho khách của mình ngay lập tức.

Di con trỏ qua tên hoặc địa chỉ email của người tham dự sau khi bạn thêm. Ở bên phải, bạn sẽ thấy biểu tượng liên hệ (người) màu xám. Nhấp vào biểu tượng đó để đánh dấu khách của bạn là tùy chọn.

createmeetingoptional googlecalendaroptionalguest

Khi bạn làm điều này, biểu tượng sẽ xuất hiện màu trắng cho biết trạng thái tùy chọn. Bạn có thể nhấp vào nó một lần nữa để làm cho khách yêu cầu.

meetingoptional googlecalendaroptionalguest

Làm cho khách tùy chọn sau khi tạo sự kiện

Nếu bạn đã tạo sự kiện, bạn vẫn có thể chọn người tham dự. Chọn sự kiện trên Lịch Google của bạn để mở cửa sổ chi tiết nhỏ, sau đó nhấp vào biểu tượng bút chì để chỉnh sửa.

editexistingevent googlecalendaroptionalguest

Trên màn hình chi tiết sự kiện, di con trỏ qua người tham dự mà bạn muốn chọn trong phần Khách mời. Ở bên phải, nhấp vào biểu tượng liên hệ màu xám.

editmeetingoptional googlecalendaroptionalguest

Nhấp vào “Lưu” ở trên cùng để áp dụng thay đổi của bạn.

Click Save

Biểu tượng chuyển sang màu trắng và cho bạn biết người đó là tùy chọn. Nếu bạn muốn yêu cầu người tham dự một lần nữa, chỉ cần nhấp vào biểu tượng đó và nhấn “Lưu”.

editoptional googlecalendaroptionalguest

Những gì khách nhìn thấy

Khi bạn đặt một người tham dự là tùy chọn cho sự kiện của mình, từ Tùy chọn sẽ xuất hiện bên dưới tên của họ. Bất kỳ ai trong danh sách khách không có chữ Tùy chọn là bắt buộc.

Optional guest in Google Calendar

Hãy nhớ rằng khách tùy chọn vẫn có thể đề xuất thời gian mới cho sự kiện Lịch Google.

Nếu bạn đang thiết lập một cuộc họp, cuộc gọi hội nghị hoặc cuộc gọi điện video trong Lịch Google và có một số khách nhất định có thể muốn tham dự nhưng không bắt buộc, bạn có thể dễ dàng sử dụng tính năng tùy chọn.

LIÊN QUAN: Cách bắt đầu Hội nghị truyền hình Google Meet

Dịch từ: https://www.howtogeek.com/754568/how-to-make-guests-optional-for-google-calendar-events/

Hãy giúp chúng tôi đánh giá bài viết này!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây