Cách làm cho bài đăng trên Facebook của bạn có thể chia sẻ được

0
20

Cách làm cho bài đăng trên Facebook của bạn có thể chia sẻ được

Facebook's logo on a gradient background.

Bạn đã bao giờ tạo một bài đăng trên Facebook với hy vọng bạn bè và những người theo dõi của bạn sẽ chia sẻ nó, nhưng chỉ để phát hiện ra rằng họ thậm chí không nhìn thấy nút chia sẻ? Điều đó có thể xảy ra nếu bạn không đặt đúng đối tượng trên một bài đăng.

Để làm cho các bài đăng trên Facebook của bạn có thể chia sẻ được, bạn sẽ phải thay đổi đối tượng của bài đăng của mình thành Công khai. Làm như vậy sẽ thêm nút Chia sẻ vào bài đăng của bạn mà bạn bè và người theo dõi của bạn có thể sử dụng. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm điều này.

Cách bật nút chia sẻ trên bài đăng trên Facebook

Hướng dẫn thay đổi đối tượng của bài đăng giống nhau cho cả máy tính để bàn (Windows, Mac, Linux và Chromebook) và thiết bị di động (iPhone, iPad và điện thoại Android).

Bắt đầu bằng cách mở Facebook và tìm bài đăng mà bạn muốn chia sẻ.

Ở góc trên cùng bên phải của bài đăng trên Facebook, hãy nhấp vào dấu ba chấm.

Click the three dots at the top-right corner of a post on Facebook.

Từ menu mở ra sau khi nhấp vào ba dấu chấm, hãy chọn “Chỉnh sửa đối tượng”.

Select "Edit Audience" from the three-dots menu for a post on Facebook.

Bạn sẽ thấy cửa sổ “Chọn đối tượng”. Tại đây, ở trên cùng, hãy chọn “Công khai”.

Select "Public" in the "Select Audience" window on Facebook.

Và bạn đã sẵn sàng. Bạn bè và những người theo dõi của bạn bây giờ sẽ thấy nút Chia sẻ bên dưới bài đăng của bạn. Họ có thể nhấp vào nút này để chia sẻ bài đăng của bạn ở bất cứ đâu họ muốn. Chúc các bạn chia sẻ vui vẻ!

Bạn sẽ phải lặp lại quy trình này cho mỗi bài đăng mà bạn muốn chia sẻ.

LIÊN QUAN: Cách hiển thị hoặc ẩn bài đăng trên Facebook cho một số người nhất định

Dịch từ: https://www.howtogeek.com/754269/how-to-make-your-facebook-post-shareable/

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây