Cách in hai mặt trên Windows 11

0
57

Cách in hai mặt trên Windows 11

Windows 11 logo on a dark blue shadow background

Bạn muốn tiết kiệm giấy? Bạn có thể in trên cả hai mặt giấy cho các lệnh in riêng lẻ cũng như tất cả các tác vụ in trong tương lai. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách định cấu hình cả hai tùy chọn này trên PC chạy Windows 11 của bạn.

Tùy thuộc vào loại máy in của bạn, bạn sẽ sử dụng in hai mặt thủ công hoặc in hai mặt tự động. Nếu máy in của bạn hỗ trợ in hai mặt tự động, các trang tiếp theo cho lệnh in của bạn sẽ tự động được nạp vào máy in của bạn. Trên máy in hai mặt thủ công, bạn sẽ phải thêm thủ công các trang vào máy in của mình để in trên cả hai mặt giấy. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng máy in hai mặt thủ công.

LIÊN QUAN: Cách Ngăn In Hai Mặt Không Làm Mặc Định Trong macOS

Mục lục

  • In hai mặt cho một lệnh in riêng lẻ trên Windows 11
  • In hai mặt cho tất cả công việc in trên Windows 11

Cách in hai mặt cho một công việc riêng lẻ trên Windows 11

Để in trên cả hai mặt giấy cho một lệnh in, hãy sử dụng phương pháp này.

Trước tiên, hãy mở tài liệu bạn muốn in trong một ứng dụng được hỗ trợ. Ví dụ: nếu bạn muốn in tài liệu WordPad, hãy mở tài liệu đó trong ứng dụng WordPad.

Trong WordPad (hoặc bất kỳ chương trình nào khác mà bạn mở tài liệu của mình), nhấn Ctrl + P để mở cửa sổ in. Để sử dụng tùy chọn thanh menu để mở cửa sổ này, hãy nhấp vào Tệp> In trong hầu hết các ứng dụng.

Click File > Print to print.

Bạn sẽ thấy cửa sổ “In” trên màn hình của mình. Tại đây, chọn máy in của bạn và sau đó nhấp vào nút “Preferences”.

Click "Preferences" on the "Print" window.

Trên cửa sổ “Sở thích in” mở ra, hãy bật tùy chọn “In hai mặt (Thủ công)”. Sau đó, ở cuối cửa sổ này, hãy nhấp vào “OK”.

Mẹo: Nếu máy in của bạn cung cấp tùy chọn “In hai mặt (Tự động)”, hãy chọn tùy chọn đó tại đây. Bằng cách này, bạn sẽ không phải chèn các trang vào máy in của mình theo cách thủ công.

Enable the "Duplex Printing (Manual)" option on the "Printing Preferences" window.

Bây giờ bạn đã quay lại cửa sổ “In”. Tại đây, nhấp vào “Áp dụng” và sau đó nhấp vào “In” để in tài liệu của bạn trên cả hai mặt giấy.

Click "Apply" followed by "Print" on the "Print" window.

Và đó là cách bạn sử dụng cả hai mặt của giấy tờ trong khi in tài liệu!

Nếu bạn đang gặp sự cố in trong Microsoft Word, hãy nhớ thử các mẹo của chúng tôi để khắc phục sự cố in của bạn.

LIÊN QUAN: Cách khắc phục sự cố in trong Microsoft Word

Cách đặt in hai mặt làm mặc định trên Windows 11

Để làm cho PC chạy Windows 11 của bạn luôn in trên cả hai mặt giấy, bạn có thể sửa đổi một tùy chọn trong ứng dụng Cài đặt trên PC của mình.

Để làm như vậy, hãy mở ứng dụng Cài đặt bằng cách sử dụng phím tắt Windows + i. Trong Cài đặt, từ thanh bên trái, hãy chọn “Bluetooth & Thiết bị”.

Click "Bluetooth & Devices" in Settings.

Trên trang “Bluetooth & Thiết bị”, hãy nhấp vào “Máy in & Máy quét”.

Click "Printers & Scanners" on the "Bluetooth & Devices" page in Settings.

Trên trang “Máy in & Máy quét”, hãy chọn máy in của bạn.

Select a printer on the "Printers & Scanners" page in Settings.

Trang máy in của bạn sẽ mở ra. Ở đầu trang này, nhấp vào tab “Cài đặt Máy in”. Sau đó chọn “Sở thích in”.

Click "Printer Settings" and then click "Printing Preferences" in Settings.

Bạn sẽ thấy cửa sổ tùy chọn máy in của mình. Tại đây, hãy kích hoạt tùy chọn “In hai mặt (Thủ công)”. Sau đó, ở cuối cửa sổ này, hãy nhấp vào “Áp dụng” và sau đó nhấp vào “OK”.

Enable "Duplex Printing (Manual)" and click "Apply" followed by "OK" in Settings.

Và đó là nó. In hai mặt hiện là tùy chọn in mặc định trên PC chạy Windows 11 của bạn.


Có nhiều tùy chọn mà bạn có thể quản lý cho máy in của mình để nó hoạt động chính xác theo cách bạn muốn. Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về điều đó để tìm hiểu những tùy chọn đó là gì.

LIÊN QUAN: Cách quản lý máy in trong Windows 10

Dịch từ: https://www.howtogeek.com/761173/how-to-print-double-sided-on-windows-11/

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây