Cách hủy chia sẻ tài liệu trên Google

0
22

Cách hủy chia sẻ tài liệu trên Google

Google Docs logo on a white background

Nếu bạn đã chia sẻ tài liệu Google Documents với ai đó, nhưng bạn không muốn họ có quyền truy cập vào tài liệu đó nữa, bạn có thể ngừng chia sẻ tài liệu đó với họ bằng cách điều chỉnh cài đặt chia sẻ. Đây là cách thực hiện.

Ngừng chia sẻ Google Tài liệu trên Máy tính để bàn

Có hai cách để bạn có thể chia sẻ tài liệu Google Documents — bằng cách chia sẻ liên kết hoặc bằng cách thêm ai đó vào tài liệu bằng email của họ. Bạn có thể ngừng chia sẻ Google Tài liệu bất kể phương pháp nào ban đầu được sử dụng để chia sẻ tài liệu đó, nhưng các bước thực hiện sẽ khác nhau một chút đối với mỗi loại.

LIÊN QUAN: Cách tạo liên kết tải xuống có thể chia sẻ cho tệp trên Google Drive

Chia sẻ Email

Nếu bạn đã mời ai đó vào Google Tài liệu bằng email của họ, thì việc hủy chia sẻ tài liệu cũng đơn giản như xóa email của họ khỏi tài liệu đó.

Để bắt đầu, hãy mở tài liệu Google Documents mà bạn muốn ngừng chia sẻ. Ở góc trên bên phải của cửa sổ, bạn sẽ thấy nút “Chia sẻ”. Nếu bạn di con trỏ qua nút này, một chú giải công cụ sẽ xuất hiện cho bạn biết bạn đã chia sẻ tài liệu với bao nhiêu người. Hãy tiếp tục và nhấp vào nó.

Click Share.

Cửa sổ bật lên chia sẻ tài liệu sẽ xuất hiện. Tìm tên của người bạn muốn xóa khỏi tài liệu. Ở bên phải, bạn sẽ thấy các đặc quyền hiện tại của họ. Nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh đó.

Click the down arrow.

Tiếp theo, nhấp vào “Xóa” từ cuối trình đơn thả xuống xuất hiện.

Click Remove.

Cuối cùng, nhấp vào nút “Lưu” màu xanh lam.

Click Save.

Giờ đây, người bạn đã xóa khỏi danh sách sẽ không còn quyền truy cập vào tài liệu Google Docs.

Chia sẻ liên kết

Một phương pháp chia sẻ khác là gửi cho người khác một liên kết tới trang tệp hoặc tải xuống trực tiếp với một số quyền nhất định. Bạn có thể hoàn tác việc này bằng cách thay đổi quyền của liên kết.

LIÊN QUAN: Cách tạo liên kết tải xuống trực tiếp cho tệp trên Google Drive

Mở tài liệu bạn muốn ngừng chia sẻ, sau đó nhấp vào nút “Chia sẻ” màu xanh lam ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ. Bạn cũng có thể thấy chú giải công cụ nếu di con trỏ qua nút Chia sẻ. Chú giải công cụ này cho bạn biết ai có thể truy cập tài liệu bằng liên kết dựa trên các quyền đã đặt.

Click the share button.

Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện. Nhấp vào “Thay đổi” trong nhóm Lấy liên kết.

Click Change.

Trong cửa sổ tiếp theo, bạn sẽ thấy liên kết và dưới đó, các quyền được đặt cho liên kết đó. Quyền cần được đặt thành “Bị hạn chế”, có nghĩa là chỉ những người bạn đã thêm bằng email của họ mới có thể truy cập tài liệu thông qua liên kết này. Nhấp vào mũi tên xuống để hiển thị danh sách các tùy chọn.

Click the link permissions option.

Tiếp theo, nhấp vào “Bị hạn chế” từ menu thả xuống.

Click Restricted.

Cuối cùng, nhấp vào nút “Hoàn tất” màu xanh lam ở góc dưới cùng bên phải của cửa sổ bật lên.

Click Done.

Bất kỳ ai trước đây có quyền truy cập vào tài liệu có liên kết giờ sẽ cần được thêm email của họ để lấy lại quyền truy cập.

Nếu bạn muốn người khác quản lý tệp, đừng quên rằng bạn có thể dễ dàng thay đổi chủ sở hữu tệp trong Google Drive.

Ngừng chia sẻ tài liệu Google trên thiết bị di động

Bạn cũng có thể ngừng chia sẻ tài liệu từ ứng dụng Google Documents dành cho thiết bị di động trên iOS hoặc Android. Vì có hai cách để chia sẻ Google Tài liệu, nên cũng có hai cách để hủy chia sẻ tài liệu đó.

Chia sẻ Email

Nhấn vào biểu tượng để khởi chạy ứng dụng, sau đó tìm tài liệu mà bạn muốn dừng chia sẻ. Nhấn vào ba dấu chấm bên cạnh tiêu đề của tài liệu.

Tap the three dots.

Tiếp theo, chạm vào “Chia sẻ” trong cửa sổ bật lên xuất hiện.

Tap Share.

Bây giờ bạn sẽ ở trên màn hình Chia sẻ, nơi bạn sẽ tìm thấy tất cả những người dùng có quyền truy cập vào tài liệu. Nhấn vào bất kỳ biểu tượng nào trong phần đó.

select the icon of the person you want to remove

Trên màn hình tiếp theo, bạn sẽ thấy danh sách những người dùng có quyền truy cập vào tài liệu, cùng với địa chỉ email và đặc quyền của họ. Nhấn vào người dùng bạn muốn xóa.

Tap the person's name you want to remove.

Một cửa sổ với một số đặc quyền để lựa chọn sẽ xuất hiện ở cuối màn hình. Nhấn vào “Xóa” ở cuối danh sách này.

Tap Remove.

Người dùng bây giờ sẽ bị xóa khỏi danh sách và sẽ không còn quyền truy cập vào tài liệu này.

Chia sẻ liên kết

Khởi chạy ứng dụng Google Tài liệu, sau đó nhấn vào ba dấu chấm bên cạnh tiêu đề của tài liệu bạn muốn dừng chia sẻ.

Tap the three dots.

Tiếp theo, chọn “Chia sẻ” từ menu xuất hiện.

Tap Share.

Màn hình Chia sẻ sẽ xuất hiện. Tại đây, bạn sẽ thấy ảnh hồ sơ của mình và ở bên phải biểu tượng khác nhau tùy thuộc vào loại quyền nào được đặt cho liên kết. Nhấn vào biểu tượng đó.

tap the permissions icon

Trong nhóm Cài đặt liên kết trên trang tiếp theo, bạn cần đặt quyền thành “Bị hạn chế”. Nhấn vào tùy chọn “Thay đổi”, được tìm thấy trong các quyền hiện tại.

Tap Change.

Trên màn hình Cài đặt liên kết, chạm vào tùy chọn trên cùng để thay đổi quyền.

Tap the permissions option.

Trên màn hình tiếp theo, hãy nhấn vào “Bị hạn chế”.

Tap Restricted.

Bây giờ bất kỳ ai có liên kết sẽ cần được thêm bằng email của họ để lấy lại quyền truy cập vào tài liệu bằng liên kết.

Nếu bạn quyết định muốn bắt đầu chia sẻ lại tài liệu, bạn luôn có thể quay lại và điều chỉnh cài đặt để làm như vậy. Thậm chí còn có một mẹo nhỏ để chia sẻ liên kết đến Google Tài liệu của bạn dưới dạng PDF hoặc dưới dạng trang web.

LIÊN QUAN: Cách Chia sẻ Liên kết tới Tài liệu Google của bạn dưới dạng PDF

Dịch từ: https://www.howtogeek.com/760665/how-to-unshare-a-google-doc/

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây