Cách đếm ô bằng văn bản trong Microsoft Excel

0
34

Cách đếm ô bằng văn bản trong Microsoft Excel

Microsoft Excel logo on a green background

Bạn có muốn đếm số ô chứa bất kỳ hoặc văn bản cụ thể nào trong khi bỏ qua tất cả các ô khác không? Nếu vậy, Microsoft Excel có một chức năng chuyên dụng để giúp bạn làm điều đó. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng nó.

Trong Excel, bạn có thể sử dụng hàm COUNTIF để đếm các ô chứa bất kỳ văn bản nào hoặc các ô chứa văn bản cụ thể. Sử dụng phương pháp dưới đây phù hợp với trường hợp cụ thể của bạn.

LIÊN QUAN: Cách đếm ô trong Microsoft Excel

Đếm ô với bất kỳ văn bản nào trong Excel

Để đếm số ô chứa bất kỳ văn bản nào, nhưng bỏ qua bất kỳ số, ô trống và lỗi nào, hãy sử dụng phương pháp tại đây.

Trước tiên, hãy mở bảng tính của bạn bằng Microsoft Excel. Trong bảng tính, hãy chọn ô mà bạn muốn hiển thị kết quả.

Select a cell in an Excel spreadsheet.

Trong ô đã chọn, nhập COUNTIF sau và nhấn Enter. Đảm bảo thay thế D2D6 trong hàm này bằng phạm vi nơi các ô của bạn được đếm.

= COUNTIF (D2: D6, "*")

Ở đây, đối số * (dấu hoa thị) cho hàm chỉ đếm các ô chứa văn bản.

Enter the COUNTIF function to count all text cells.

Bạn cũng có thể đếm các ô chứa bất kỳ thứ gì ngoại trừ văn bản. Để làm như vậy, hãy sử dụng phiên bản sửa đổi sau của COUNTIF . Trong hàm này, đối số chỉ định rằng chỉ các ô không phải văn bản mới được đếm.

Nếu một ô có kết hợp cả văn bản và số, ô đó sẽ không được tính.

= COUNTIF (D2: D6, "<> *")

Enter the COUNTIF function to count all non-text cells.

Đây là kết quả bạn sẽ thấy khi sử dụng hàm COUNTIF để đếm số ô chứa bất kỳ văn bản nào.

The number of cells containing any text.

LIÊN QUAN: Cách đánh dấu khoảng trống hoặc lỗi trong Microsoft Excel

Đếm ô có văn bản cụ thể trong Excel

Để làm cho Excel chỉ đếm các ô có chứa văn bản cụ thể, hãy sử dụng một đối số với COUNTIF .

Đầu tiên, trong bảng tính của bạn, hãy chọn ô mà bạn muốn hiển thị kết quả.

Select a cell in an Excel spreadsheet.

Trong ô đã chọn, nhập COUNTIF sau và nhấn Enter. Trong hàm, hãy thay thế D2D6 bằng phạm vi chứa ô của bạn. Ngoài ra, hãy thay thế a bằng bất kỳ ký tự hoặc từ nào mà ô của bạn phải có để nó được đếm.

Hàm dưới đây đếm tất cả các ô có chứa ký tự a . Điều này có nghĩa là, trong ví dụ của chúng tôi, nó sẽ tính cả MaheshDavid vì cả hai tên này đều có chữ a trong chúng.

= COUNTIF (D2: D6, "* a *")

Enter the COUNTIF function to count cells containing specific text.

Đây là kết quả:

The number of cells containing specific text.

Để hàm đếm những ô chỉ có ký tự hoặc từ được chỉ định của bạn trong đó, hãy xóa dấu * (dấu hoa thị) trước và sau ký tự hoặc từ của bạn, như sau.

= COUNTIF (D2: D6, "a")

Enter the COUNTIF function to count cells only containing specific text.

Trong ví dụ của chúng tôi, kết quả đếm là 0 vì không có ô nào chỉ chứa ký tự a trong đó.

The number of cells containing only specific text.

Và đó là cách bạn chỉ định những ô nào cần xem xét để tính toán trong bảng tính Microsoft Excel của mình. Rất hữu ích!


Bạn có biết Excel cũng có thể đếm các ô trống hoặc ô trống trong bảng tính của bạn không? Kiểm tra điều đó nếu bạn quan tâm.

LIÊN QUAN: Cách đếm ô trống hoặc ô trống trong Microsoft Excel

Dịch từ: https://www.howtogeek.com/769974/how-to-count-cells-with-text-in-microsoft-excel/

Hãy giúp chúng tôi đánh giá bài viết này!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây