Cách đếm ký tự trong Microsoft Excel

0
68

Cách đếm ký tự trong Microsoft Excel

Microsoft Excel logo on a green background

Không giống như Word, nơi bạn có thể dễ dàng lấy số ký tự của tài liệu bằng một công cụ trong thanh menu, bạn sẽ cần sử dụng hàm LEN nếu bạn muốn tính số ký tự trong Excel. Đây là cách sử dụng nó.

Cách lấy số ký tự của một ô đơn

Bạn có thể sử dụng hàm LEN để đếm nhanh số ký tự trong một ô theo hai cách khác nhau.

Để sử dụng hàm LEN để lấy số lượng ký tự, hãy nhấp vào ô bạn muốn đặt số lượng ký tự vào. Sau đó, nhập =LEN( cell ) , trong đó ô là ô thực tế mà bạn muốn lấy số lượng ký tự. Vì vậy, nếu bạn muốn nhận số ký tự của ô A1, bạn nhập:

= LEN (A1)

Enter the LEN function in a cell.

Nhấp vào bất kỳ ô nào khác và số lượng ký tự sẽ xuất hiện.

The character count of cell A1.

Hoặc, bạn có thể chỉ cần sao chép nội dung của ô bạn muốn tính số ký tự, dán nó vào công thức thay cho ô tham chiếu và đặt nó trong dấu ngoặc kép. Ví dụ:

= LEN ("Có bao nhiêu ký tự trong ô này?")

Paste the content of the cell in the formula.

Điều này sẽ trả về cùng một kết quả.

Nếu bạn đang phân tích cú pháp dữ liệu, bạn cũng có thể muốn chia văn bản của mình thành nhiều cột.

Cách lấy số ký tự của nhiều ô

Hàm LEN cũng có thể được sử dụng kết hợp với hàm SUM để lấy số lượng ký tự của nhiều ô. Đầu tiên, hãy nhấp vào ô bạn muốn đặt số từ. Tiếp theo, nhập công thức này:

= SUM (LEN (A1), LEN (A2))

Thay thế các số ô bằng của riêng bạn.

Enter the LEN and SUM function combination.

Nhấp vào bất kỳ ô nào khác và số ký tự sẽ được trả lại.

The character count of cells A1 and A2.

Bạn có thể thêm bao nhiêu ô tùy thích trong công thức.

Cũng dễ dàng kết hợp văn bản từ các ô khác nhau này thành một.

LIÊN QUAN: Cách kết hợp văn bản từ nhiều ô thành một ô trong Excel

Cách lấy số lượng ký tự cụ thể trong ô

Bạn cũng có thể sử dụng hàm LEN để đếm số lần một ký tự cụ thể xuất hiện trong một ô. Chọn ô bạn muốn trả lại số lượng và sau đó nhập công thức này:

= LEN (A1) -LEN (SUBSTITUTE (A1, "a", ""))

Thay thế ô ( A1 ) bằng ô tham chiếu của bạn và a bằng ký tự bạn muốn đếm. Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi đang tìm kiếm số lần a xuất hiện trong ô A1.

Enter the LEN function to get the specific character count.

Nhấp vào bất kỳ ô nào khác và số lượng ký tự đã chỉ định sẽ được trả về.

The count of the specified character.

Thats tất cả để có nó. Excel có đầy đủ các hàm cực kỳ hữu ích, từ hàm COUNTIF đến hàm FREQUENCY đến nhiều hàm Logic khác nhau, tất cả đều được thiết kế để hợp lý hóa quy trình làm việc của bạn.

LIÊN QUAN: Các chức năng hữu ích bạn nên biết

Dịch từ: https://www.howtogeek.com/761991/how-to-count-characters-in-microsoft-excel/

Hãy giúp chúng tôi đánh giá bài viết này!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây