Cách đặt tên bảng trong Microsoft Excel

0
44

Cách đặt tên bảng trong Microsoft Excel

Microsoft Excel logo on a green background

Theo mặc định, Microsoft Excel đặt tên cho các bảng của bạn là “Table1”, “Table2”, v.v. Nếu muốn đặt tên tùy chỉnh, bạn có thể đổi tên bảng của mình trong Excel. Thật dễ dàng và nó hoạt động tương tự như gán tên cho các phạm vi ô.

LIÊN QUAN: Cách Gán Tên cho Phạm vi Ô trong Excel

Tên bảng được hỗ trợ trong Microsoft Excel

Excel có một số quy tắc nhất định để đặt tên bảng và bạn phải tuân thủ những quy tắc này khi đặt tên cho bảng của mình:

  • Ký tự bắt đầu : Tên bảng của bạn phải bắt đầu bằng một ký tự, dấu gạch dưới (_) hoặc dấu gạch chéo ngược (). Ngoài ra, bạn không thể sử dụng “C”, “c”, “R” hoặc “R” làm tên bảng của mình vì các ký tự này được chỉ định cho các mục đích khác trong Excel.
  • Tham chiếu ô : Bạn không thể sử dụng tham chiếu ô làm tên bảng của mình.
  • Dấu phân cách tên : Bạn không thể phân tách nhiều từ trong tên bảng của mình bằng một khoảng trắng. Để làm điều đó, hãy sử dụng dấu gạch dưới hoặc dấu chấm.
  • Giới hạn ký tự : Tên bảng của bạn phải phù hợp với giới hạn ký tự tối đa 255.
  • Không có Tên giống nhau : Bạn không thể có hai bảng có cùng tên trong sổ làm việc của mình. Ngoài ra, Excel coi tên bảng viết hoa và viết thường giống nhau, vì vậy bạn không thể sử dụng “MYTABLE” nếu bạn đã sử dụng “mytable” trong sổ làm việc của mình.

Khi bạn đổi tên bảng của mình và bạn bỏ lỡ một trong các điểm trên, Excel sẽ cảnh báo bạn bằng thông báo lỗi để bạn có thể khắc phục sự cố.

LIÊN QUAN: Cách đánh dấu khoảng trống hoặc lỗi trong Microsoft Excel

Cách đổi tên bảng trong Microsoft Excel

Để đặt tên cho bảng của bạn, trước tiên, hãy mở bảng tính của bạn bằng Microsoft Excel.

Trong bảng tính của bạn, hãy nhấp vào bất kỳ ô nào của bảng mà bạn muốn đổi tên.

Click a cell in a table in Excel.

Trong khi ô của bạn được chọn, trong ruy-băng của Excel ở trên cùng, hãy nhấp vào tab “Thiết kế bảng”. Nếu bạn đang sử dụng máy Mac, hãy nhấp vào “Bảng”.

Click the "Table Design" tab in Excel.

Trên tab “Thiết kế bảng”, trong phần “Thuộc tính”, hãy nhấp vào trường “Tên bảng”. Sau đó, nhập tên mới cho bảng của bạn và nhấn Enter.

Click the "Table Name" field and type a name for the table.

Bảng của bạn hiện sử dụng tên được chỉ định của bạn và đây là tên bạn sẽ sử dụng để tham chiếu đến bảng từ các ô khác trong bảng tính của mình.

Và bạn đã sẵn sàng.


Cần thêm hoặc xóa các hàng hoặc cột khỏi bảng Excel của bạn? Nó dễ dàng như nhau để làm điều đó.

LIÊN QUAN: Cách thêm hoặc xóa cột và hàng trong bảng trong Microsoft Excel

Dịch từ: https://www.howtogeek.com/766727/how-to-name-a-table-in-microsoft-excel/

Hãy giúp chúng tôi đánh giá bài viết này!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây