Cách đặt Google làm Trang chủ của bạn trong Chrome, Firefox, Edge hoặc Safari

0
12

Cách đặt Google làm Trang chủ của bạn trong Chrome, Firefox, Edge hoặc Safari

Google "G" Logo on a gradient background

Một cách nhanh chóng và dễ dàng để truy cập Google trong trình duyệt web của bạn là đặt Google làm trang chủ của bạn. Bạn có thể thực hiện việc này trong các trình duyệt như Chrome, Firefox và Edge và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện.

Trình duyệt của bạn có một hộp mà bạn có thể điền vào URL của bất kỳ trang web nào để biến nó thành trang chủ của bạn. Bạn có thể đặt bất kỳ trang web cụ thể nào của Google (như Google Vương quốc Anh) làm trang chủ nếu muốn.

LIÊN QUAN: Cách thay đổi Trang chủ Safari trên máy Mac

Đặt Google làm Trang chủ của bạn trong Chrome trên Máy tính để bàn

Trong Chrome, bạn có thể đặt Google làm trang chủ của mình để nó mở ra khi bạn nhấp vào biểu tượng trang chủ, bên cạnh thanh địa chỉ. Bạn cũng có thể khởi chạy Google khi bạn mở trình duyệt Chrome. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện cả hai điều này dưới đây.

Đặt Google làm trang chủ của bạn

Để làm cho nút trang chủ khởi chạy Google, hãy nhấp vào dấu ba chấm ở góc trên cùng bên phải của Chrome.

Click the three dots in the top-right corner of Chrome.

Từ menu ba chấm, hãy chọn “Cài đặt”.

Select "Settings" in Chrome's menu.

Trong “Cài đặt”, từ thanh bên trái, hãy chọn “Giao diện”.

Select "Appearance" in Settings.

Bạn sẽ thấy phần “Giao diện” ở bên phải. Tại đây, hãy bật “Hiển thị nút Trang chủ” nếu nó chưa được bật.

Activate "Show Home Button" on the "Appearance" page.

Nhấp vào tùy chọn “Hiển thị nút Trang chủ” để mở rộng phần này. Sau đó, bên dưới tùy chọn “Trang tab mới”, hãy nhấp vào trường văn bản và nhập URL sau. Sau đó nhấn Enter.

https://www.google.com

Make Google the homepage in Chrome.

Và Google hiện là trang chủ trong Chrome trên máy tính của bạn. Để thử, hãy nhấp vào biểu tượng trang chủ bên cạnh thanh địa chỉ và Google sẽ mở ra.

Click the home button in Chrome.

Đặt Chrome khởi chạy Google khi khởi động

Để Chrome mở Google khi bạn khởi chạy trình duyệt, hãy thêm Google vào phần khởi động của Chrome.

Để làm như vậy, ở góc trên cùng bên phải của Chrome, nhấp vào ba dấu chấm và chọn “Cài đặt”.

Select "Settings" in Chrome's menu.

Trong “Cài đặt”, từ thanh bên trái, hãy chọn “Khi khởi động”.

Select "On Startup" in Settings.

Phần “Khi khởi động” sẽ xuất hiện ở bên phải. Tại đây, hãy bật “Mở một trang cụ thể hoặc một nhóm các trang.”

Activate "Open a Specific Page or Set of Pages" on the "On Startup" page.

Trong menu mở rộng, hãy nhấp vào “Thêm trang mới”.

Click "Add a New Page" in the expanded menu.

Chrome sẽ mở một cửa sổ “Thêm trang mới” nhỏ. Trong cửa sổ này, hãy nhấp vào trường “URL trang web” và nhập URL sau. Sau đó nhấp vào “Thêm”.

https://www.google.com

Make Google the startup page in Chrome.

Bạn đã sẵn sàng. Từ bây giờ, khi bạn khởi chạy Chrome, nó sẽ tự động khởi chạy trang Google.

LIÊN QUAN: Cách khởi chạy Chrome bằng phím tắt trong Windows 10

Đặt Google làm trang chủ của bạn trong Chrome trên điện thoại di động

Bạn chỉ có thể đặt trang chủ trong Chrome trên Android. Không có tùy chọn để làm điều đó trong các phiên bản iPhone và iPad của Chrome.

Để đặt trang chủ, trước tiên, hãy mở Chrome trên điện thoại Android của bạn.

Ở góc trên cùng bên phải của Chrome, hãy nhấn vào dấu ba chấm.

Tap the three dots in Chrome's top-right corner.

Từ menu ba chấm, hãy chọn “Cài đặt”.

Select "Settings" in Chrome menu.

Cuộn trang “Cài đặt” đến phần “Nâng cao”. Tại đây, hãy nhấn vào “Trang chủ”.

Tap "Homepage" on Chrome's "Settings" page.

Trên màn hình “Trang chủ”, hãy bật nút gạt ở trên cùng. Sau đó, nhấn vào trường “Nhập địa chỉ web tùy chỉnh” và nhập thông tin sau:

https://www.google.com

Make Google the homepage in Chrome on Android.

Và đó là nó. Khi bạn nhấn vào biểu tượng trang chủ trong Chrome, nó sẽ tải trang web của Google.

Đặt Google làm Trang chủ của bạn trong Firefox trên Máy tính để bàn

Để đặt Google làm trang chủ của bạn trong Firefox, trước tiên, hãy mở Firefox trên máy tính của bạn.

Ở góc trên cùng bên phải của Firefox, nhấp vào ba đường ngang.

Click the three horizontal lines in the top-right corner of Firefox.

Trong menu mở ra, hãy nhấp vào “Cài đặt”.

Select "Settings" in Firefox menu.

Trong “Cài đặt”, từ thanh bên trái, hãy chọn “Trang chủ”.

Select "Home" in "Settings."

Trang “Trang chủ” sẽ mở ra. Tại đây, trong phần “Tab và Windows mới”, hãy nhấp vào menu thả xuống “Trang chủ và Windows mới” và chọn “URL tùy chỉnh”.

Access the "Homepage and New Windows" drop-down menu and choose "Custom URLs."

Trong trường “Dán URL”, hãy nhập nội dung sau và nhấn Enter.

https://www.google.com

Make Google the homepage in Firefox.

Firefox hiện đã đặt Google làm trang chủ. Khi bạn mở một cửa sổ Firefox mới, nó sẽ tự động tải trang Google.

Đặt Google làm Trang chủ của bạn trong Firefox trên Di động

Trong phiên bản Android của Firefox, không có cách nào để đặt trang chủ. Thay vào đó, bạn có thể thêm Google vào danh sách các trang web hàng đầu xuất hiện trên trang đầu tiên của Firefox. Trên iPhone và iPad, bạn có thể đặt một trang chủ thích hợp trong Firefox.

Đặt Trang chủ trên Android

Khởi chạy Firefox trên điện thoại của bạn. Nhấn vào thanh địa chỉ ở trên cùng, nhập nội dung sau và nhấn Enter:

https://www.google.com

Khi trang web của Google tải, ở góc trên cùng bên phải của Firefox, hãy nhấn vào dấu ba chấm.

Tap the three dots in Firefox's top-right corner.

Trong menu ba chấm, hãy nhấn vào “Thêm vào các trang web hàng đầu”.

Tap "Add to Top Sites" in Firefox menu.

Google hiện đã được ghim vào danh sách trang web trên trang mặc định của Firefox. Nhấn vào nó để nhanh chóng truy cập trang web.

Google in Firefox's top sites list.

Đặt Trang chủ trên iPhone và iPad

Mở Firefox trên iPhone hoặc iPad của bạn. Ở góc dưới bên phải, nhấn vào ba đường ngang.

Tap the three horizontal lines in Firefox's bottom-right corner.

Trong menu mở ra, hãy nhấn vào “Cài đặt”.

Tap "Settings" in Firefox menu.

Trên trang “Cài đặt”, chọn “Trang chủ”.

Select "Home" on the "Settings" page.

Trên màn hình “Chính”, trong phần “Hiển thị”, hãy nhấn vào “URL tùy chỉnh” và nhập thông tin sau. Sau đó nhấn Enter:

https://www.google.com

Make Google the homepage in Firefox on iPhone or iPad.

Google hiện là trang chủ trong Firefox.

Đặt Google làm Trang chủ của bạn trong Edge trên Máy tính để bàn

Trong Microsoft Edge, bạn có thể làm cho nút trang chủ khởi chạy Google và bạn cũng có thể làm cho Google tự động khởi chạy khi bạn mở Edge. Hãy để chúng tôi chỉ cho bạn cách thực hiện cả hai.

Mở Google khi bạn nhấp vào trang chủ

Để làm cho nút trang chủ khởi chạy Google trong Edge, trước tiên, hãy mở Edge trên máy tính của bạn.

Ở góc trên bên phải của Edge, nhấp vào ba dấu chấm.

Click the three dots in the top-right corner of Edge.

Từ menu ba chấm, hãy chọn “Cài đặt”.

Select "Settings" in Edge menu.

Trên cửa sổ “Cài đặt”, ở thanh bên trái, hãy nhấp vào “Giao diện”.

Click "Appearance" in "Settings."

Cuộn xuống trang “Giao diện” đến phần “Chọn các nút để hiển thị trên thanh công cụ”. Trong phần này, hãy bật tùy chọn “Nút Trang chủ”. Sau đó, bên cạnh nút chuyển đổi, hãy nhấp vào “Đặt URL nút”.

Enable "Home Button" on the "Appearance" page.

Bây giờ bạn sẽ chỉ định trang web mà nút trang chủ sẽ đưa bạn đến. Trong phần “Nút Trang chủ” mở ra, hãy nhấp vào trường “Nhập URL” và nhập URL sau. Sau đó nhấp vào “Lưu”.

https://www.google.com

Make Google the homepage in Edge.

Và bạn đã đặt thành công Google làm trang chủ trong Edge trên máy tính của mình. Nhấp vào nút trang chủ bên cạnh thanh địa chỉ mỗi khi bạn muốn truy cập Google.

Mở Google khi bạn khởi chạy Edge

Để Edge mở Google khi bạn khởi chạy trình duyệt, hãy đặt Google làm trang khởi động trong Edge. Để làm như vậy, trước tiên, hãy mở Edge trên máy tính của bạn.

Ở góc trên cùng bên phải của Edge, nhấp vào ba dấu chấm và chọn “Cài đặt”.

Select "Settings" in Edge menu.

Trên trang “Cài đặt”, ở thanh bên trái, hãy nhấp vào “Bắt đầu, Trang chủ và Tab mới”.

Click "Start, Home, and New Tabs" in "Settings."

Trong phần “Khi cạnh bắt đầu” ở bên phải, hãy chọn tùy chọn “Mở các trang này”.

Enable "Open These Pages" in the "When Edge Starts" section.

Bên cạnh “Trang”, hãy nhấp vào “Thêm trang mới”.

Click "Add a New Page" next to "Pages."

Bây giờ bạn sẽ cho Edge biết trang web nào sẽ khởi chạy khi bạn mở trình duyệt. Trên cửa sổ “Thêm trang mới”, hãy nhấp vào trường “Nhập URL” và nhập URL sau. Sau đó chọn “Thêm”.

https://www.google.com

Make Google the startup page in Edge.

Bạn đã hoàn tất. Google hiện là trang khởi động trong Edge và nó sẽ tự động khởi chạy khi bạn mở trình duyệt.

Đặt Google làm trang chủ của bạn trong Edge trên thiết bị di động

Để đặt hoặc thay đổi trang chủ của Edge trên iPhone, iPad hoặc Android, trước tiên, hãy mở Edge trên điện thoại của bạn.

Ở dưới cùng của Cạnh, hãy nhấn vào ba dấu chấm.

Tap the three dots at the bottom of Edge.

Từ menu bật lên, hãy chọn “Cài đặt”.

Select "Settings" from the Edge menu.

Trong “Cài đặt”, hãy nhấn vào “Chung”.

Tap "General" on the "Settings" page.

Ở cuối trang “Chung”, từ phần “Trang chủ”, hãy chọn “Một trang cụ thể”.

Enable "A Specific Page" on the "General" page.

Hộp “Đặt Trang chủ” sẽ mở ra. Trong hộp này, hãy nhấn vào trường văn bản và nhập nội dung sau. Sau đó, nhấn vào “Lưu”.

https://www.google.com

Set Google as the homepage in Edge on mobile.

Đặt Google làm Trang chủ của bạn trên Safari

Thật không may, Safari dành cho iPhone và iPad không có tính năng “trang chủ” chính xác. Nó sẽ mở trang web cuối cùng bạn đã mở hoặc đến Trang bắt đầu. Tuy nhiên, bạn có thể tùy chỉnh Trang Bắt đầu để bao gồm một liên kết tới Google, thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định của bạn thành Google hoặc thêm một liên kết tới Google vào Màn hình chính của bạn và sử dụng nó bất kỳ lúc nào bạn muốn khởi chạy Safari.

Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng máy Mac, bạn có thể đặt Google làm trang chủ của mình bằng cách nhấp vào Safari> Preferences hoặc sử dụng phím tắt Command +, (dấu phẩy). Sau đó nhấp vào “Chung”.

Trong trường “Trang chủ”, hãy nhập thông tin sau:

https://www.google.com

Select the "General" tab and enter Google's address in the "Homepage" field.

Bạn cũng có thể muốn đảm bảo rằng “Windows mới mở bằng” và “Tab mới mở bằng” được đặt thành “Trang chủ”.

Bạn đã sẵn sàng. Tận hưởng quyền truy cập nhanh vào trang web yêu thích của bạn từ tất cả các trình duyệt web của bạn!


Bạn có biết rằng bạn có thể biến một trang web thành một ứng dụng Windows không? Hãy thử điều đó cho Google để trang web yêu thích của bạn hoạt động như một ứng dụng gốc trên PC của bạn.

LIÊN QUAN: Cách biến một trang web thành một ứng dụng Windows 10

Dịch từ: https://www.howtogeek.com/766965/how-to-make-google-your-homepage-in-chrome-firefox-edge-safari/

Hãy giúp chúng tôi đánh giá bài viết này!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây