Cách Cộng hoặc Trừ Thời gian trong Microsoft Excel

0
72

Cách Cộng hoặc Trừ Thời gian trong Microsoft Excel

Microsoft Excel Logo

Nếu bạn sử dụng Microsoft Excel để theo dõi thời gian, bạn có thể sẽ cần phải có được những cái nhìn cuối cùng. Bạn có thể thêm giờ và phút để xem tổng thời gian dành cho hoặc trừ thời gian bắt đầu và kết thúc để xem lượng thời gian làm việc.

Thêm Thời gian trong Microsoft Excel

Bạn có thể đang theo dõi thời gian bạn dành cho một nhiệm vụ hoặc dự án. Khi công việc đó hoàn tất, bạn sẽ muốn có tổng thời gian bạn đã dành. Cho dù cho bản ghi của riêng bạn hay để thanh toán cho khách hàng, bạn có thể sử dụng kết hợp các công thức và định dạng để có được tổng thời gian chính xác.

Định dạng ô cho giờ và phút

Lưu ý rằng chúng tôi sẽ sử dụng cấu trúc H:MM để phù hợp với giờ và phút. Mặc dù Excel sẽ nhận ra điều này khi bạn nhập dữ liệu của mình, nhưng bạn có thể đảm bảo điều đó bằng cách định dạng các ô của mình.

Chọn các ô chứa các mục nhập của bạn và bấm chuột phải và chọn “Định dạng Ô” hoặc đi đến tab Trang đầu, bấm “Định dạng” trong ruy-băng và chọn “Định dạng Ô”.

On the Home tab, click Format, Format Cells

Trong cửa sổ Định dạng Ô, hãy đảm bảo rằng bạn đang ở tab Số. Chọn “Tùy chỉnh” làm Thể loại. Sau đó, chọn “h:mm” từ danh sách hoặc nhập định dạng vào hộp Loại.

Select the hour minute format

Nhấp vào “OK” để áp dụng định dạng cho các ô.

Thêm Thời gian Bằng Công thức

Nếu bạn chỉ có một vài mục nhập, bạn có thể nhập công thức nhanh để thêm giờ và phút đó.

Chọn ô mà bạn muốn có thời gian để đi. Nhập công thức sau, thay thế tham chiếu ô bằng tham chiếu ô của riêng bạn.

=F2+F3

Nhấn Enter để áp dụng công thức và bạn sẽ thấy tổng số giờ và phút của mình cho các mục nhập đó.

Add the formula to add the times

Thêm Thời gian bằng hàm Sum

Nếu bảng theo dõi thời gian của bạn sẽ chứa nhiều mục nhập, sử dụng hàm SUM là cách dễ nhất để đi.

Chọn ô ở cuối mục nhập. Chuyển đến tab Trang đầu và nhấp vào “Tổng” (trước đây có nhãn “Tự động tính tổng”).

On the Home tab, click Sum

Excel sẽ nhận ra các ô mà bạn muốn sử dụng. Nếu không, chỉ cần kéo qua các ô chứa thời gian của bạn để điền công thức và nhấn Enter.

Select the cells for the formula

Bạn sẽ thấy tổng số giờ và phút cho các mục nhập của mình.

Total hours and minutes

Định dạng thời gian sử dụng 24 giờ

Khi bạn thêm các mục sử dụng thời gian 24 giờ, rất có thể bạn sẽ nhận được tổng số không chính xác. Để tránh điều này, bạn có thể định dạng ô chứa kết quả.

Chọn ô chứa công thức. Bấm chuột phải và chọn “Định dạng Ô”, hoặc đi tới Trang đầu > dạng > Dạng Ô.

Trong cửa sổ Định dạng Ô, hãy đảm bảo rằng tab Số được chọn. Chọn “Tùy chỉnh” làm Thể loại và chọn “[h]:mm;@” từ danh sách hoặc nhập định dạng vào hộp Loại.

Select the extended hour minute format

Nhấp vào “OK” để áp dụng định dạng cho ô. Sau đó, bạn sẽ thấy kết quả chính xác cho các mục sử dụng thời gian 24 giờ.

Total hours and minutes using 24 hours

Trừ thời gian trong Microsoft Excel

Một cách tiện dụng khác để theo dõi thời gian trong Excel là với thời gian bắt đầu và kết thúc. Điều này cũng có thể áp dụng cho một dự án hoặc có thể là bảng chấm công cho công việc của bạn. Với các bước này, bạn có thể xác định số giờ làm việc.

Định dạng ô theo thời gian

Giống như khi thêm giờ và phút, tốt nhất là đảm bảo rằng các ô cho các mục nhập của bạn được định dạng chính xác. Trong trường hợp này, bạn sẽ định dạng chúng theo thời gian, chẳng hạn như 4:30 a.m.

Chọn các ô chứa các mục nhập của bạn. Bấm chuột phải và chọn “Định dạng Ô” hoặc đi tới Trang đầu > dạng > Dạng Ô.

Trong cửa sổ Định dạng Ô, trên tab Số, chọn “Thời gian” làm Thể loại. Chọn “1:30 PM” cho định dạng giờ và phút.

Select the hour minute time of day format

Nhấp vào “OK” để áp dụng định dạng cho các ô của bạn.

Trừ thời gian của bạn

Chọn ô mà bạn muốn kết quả của mình và nhập công thức sau, thay thế tham chiếu ô bằng tham chiếu của riêng bạn.

=C2-B2

Nhấn Enter để áp dụng công thức.

Tiếp theo, bạn có thể cần định dạng ô trong hàng giờ và phút để hiển thị tổng thời gian đã sử dụng. Theo mặc định, kết quả của bạn có thể hiển thị dưới dạng thời gian trong ngày.

Enter the formula to subtract the times

Chọn ô có chứa công thức, bấm chuột phải và chọn “Định dạng Ô” hoặc đi tới Trang đầu > dạng > dạng Ô.

Trong cửa sổ Định dạng Ô, trên tab Số, chọn “Tùy chỉnh” làm thể loại. Chọn “h:mm” hoặc nhập nó vào hộp Loại và nhấp vào “OK”.

Select the hour minute format

Sau đó, bạn sẽ thấy số giờ và phút thích hợp cho thời gian dành.

Correct format showing hours and minutes

Nếu bạn đang làm việc với ngày ngoài thời gian, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi để thêm hoặc trừ ngày trong Microsoft Excel!

Dịch từ: https://www.howtogeek.com/740488/how-to-add-or-subtract-times-in-microsoft-excel/

Hãy giúp chúng tôi đánh giá bài viết này!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây