Cách chia sẻ kiểu ô trên sổ làm việc Microsoft Excel

0
21

Cách chia sẻ kiểu ô trên sổ làm việc Microsoft Excel

Microsoft Excel Logo

Khi bạn tạo kiểu ô trong Microsoft Excel, những kiểu đó có sẵn trong tất cả các trang tính cho sổ làm việc hiện tại của bạn. Nhưng có một cách để chia sẻ những kiểu mà bạn dành thời gian tạo và chỉnh sửa với các sổ làm việc Excel khác.

nếu bạn tạo kiểu cho đường viền hoặc định dạng số tùy chỉnh mà bạn muốn sử dụng lại, bạn có thể hợp nhất các kiểu và sử dụng chúng nhiều lần. Và nếu bạn thực hiện sửa đổi đối với một trong các kiểu ô được tạo sẵn, bạn cũng có thể chia sẻ những thay đổi đó trên các sổ làm việc. Cả hai đều có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian tạo lại hoặc sửa đổi các phong cách giống nhau.

Hợp nhất các kiểu ô trong Excel

Khởi chạy Excel và mở sổ làm việc có các kiểu bạn muốn chia sẻ với các sổ làm việc khác. Chúng tôi sẽ gọi sổ làm việc này là Chia sẻ 1. Sau đó, mở sổ làm việc mà bạn muốn sao chép các kiểu vào đó, chúng tôi sẽ gọi là Chia sẻ 2.

Với cả hai sổ làm việc mở cùng một lúc, hãy chọn sổ làm việc bạn muốn chia sẻ kiểu. Đây, đó là Chia sẻ 2.

Chuyển đến tab Trang chủ và nhấp vào mũi tên thả xuống Kiểu ô. Chọn “Hợp nhất kiểu.”

Select Merge Styles

Trong cửa sổ bật lên nhỏ, hãy chọn sổ làm việc chứa các kiểu ô bạn muốn sao chép. Đây, đó là Chia sẻ 1. Nhấp vào “OK”.

Select the workbook to merge styles from

Nếu bạn đã thực hiện các thay đổi đối với kiểu ô tạo sẵn trong sổ làm việc đầu tiên, bạn sẽ được hỏi xem bạn có muốn hợp nhất các kiểu có cùng tên hay không. Nhấp vào “Có” để hợp nhất các kiểu đó hoặc “Không” để chỉ hợp nhất các kiểu tùy chỉnh mà bạn đã tạo.

Pick Yes or No to merge same named styles

Bây giờ, bạn sẽ thấy tất cả các kiểu đã hợp nhất trong sổ làm việc thứ hai của mình, Chia sẻ 2. Nhấp vào “Kiểu Ô” trên tab Trang đầu để xem tất cả.

Merged cell styles in Excel

Bạn có thể tiếp tục hợp nhất các ô với mỗi sổ làm việc mới mà bạn mở theo cùng một cách.

Sửa đổi hoặc xóa kiểu ô

Nếu bạn chỉ làm việc với các kiểu ô mới cho đến nay, hãy nhớ rằng bạn có thể sửa đổi hoặc xóa các kiểu ô hiện có trong bất kỳ sổ làm việc nào.

Nhấp vào “Kiểu ô” trên tab Trang chủ. Sau đó, nhấp chuột phải vào kiểu và chọn “Sửa đổi” để thực hiện các thay đổi đối với kiểu đó hoặc “Xóa” để xóa kiểu đó.

Pick Modify or Delete for a style

Sử dụng kiểu ô trong Excel, bạn có thể định dạng ô hoặc phạm vi ô một cách nhanh chóng. Vì vậy, nếu bạn dành thời gian tạo kiểu tùy chỉnh hoặc chỉnh sửa kiểu hiện có, tại sao không hợp nhất chúng với các sổ làm việc khác để tiếp tục tận dụng chúng?

Dịch từ: https://www.howtogeek.com/754677/how-to-share-cell-styles-across-microsoft-excel-workbooks/

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây