Cách ẩn lỗi trong Google Trang tính

0
62

Cách ẩn lỗi trong Google Trang tính

The Google Sheets logo.

Nếu bạn phá vỡ công thức trong Google Trang tính, thông báo lỗi sẽ xuất hiện. Bạn có thể muốn ẩn các thông báo lỗi này để có được bảng tính sạch, đặc biệt nếu dữ liệu tổng thể không bị ảnh hưởng, hãy sử dụng hàm IFERROR. Đây là cách.

Ẩn thông báo lỗi trong Google Trang tính bằng IFERROR

Hàm IFERROR kiểm tra xem công thức mà bạn đang dùng có dẫn đến lỗi hay không. Nếu có, IFERROR cho phép bạn trả về một tin nhắn thay thế hoặc, nếu bạn muốn, không có tin nhắn nào cả. Điều này ẩn mọi thông báo lỗi tiềm ẩn có thể xuất hiện khi bạn thực hiện tính toán trong Google Trang tính.

An example of various Google Sheets formula errors.

Có một số lỗi có thể xuất hiện trong Google Trang tính mà IFERROR có thể xử lý. Ví dụ: nếu bạn cố gắng áp dụng hàm toán học cho một ô chứa văn bản (ví dụ: =C2*B2 , nơi chứa văn B2 bản), Google Trang tính sẽ hiển thị thông báo lỗi “#VALUE”.

Không có bảng tính nào là hoàn hảo, vì vậy thông báo lỗi có thể không nhất thiết chỉ ra sự cố, đặc biệt nếu bạn đang thực hiện tính toán trên tập dữ liệu kết hợp văn bản và dữ liệu. Nếu bạn muốn ẩn hoàn toàn các thư này, bạn sẽ cần lồng (kết hợp) các công thức ban đầu của bạn trong công thức IFERROR.

LIÊN QUAN:Cách hạn chế dữ liệu trong Google Trang tính bằng xác thực dữ liệu

Cách sử dụng Công thức IFERROR trong Google Trang tính

IFERROR là một hàm đơn giản chỉ với hai đối số. Cú pháp của công thức chứa IFERROR hơi giống như sau:

=IFERROR(A2,"Tin nhắn")

An example of an IFERROR formula in Google Sheets using a reference to another cell.

Đối số đầu tiên là công thức mà IFERROR đang kiểm tra lỗi. Như ví dụ trên cho thấy, điều này có thể được sử dụng để chỉ các ô khác (ô A2 trong ví dụ này) để ẩn thông báo lỗi công thức xuất hiện ở nơi khác.

Các công thức này cũng có thể được lồng vào công thức IFERROR trực tiếp. Chẳng hạn:

=IFERROR(0/0, "Công thức này có lỗi!")

An example of an IFERROR formula in Google Sheets with a nested function.

Đối số thứ hai trong công thức IFERROR là thông báo lỗi tùy chỉnh thay thế thông báo riêng của Google Trang tính. Ví dụ: hình minh họa ở trên cho thấy không thể chia 0 cho 0. Thay vì hiển thị thông báo lỗi của Google (#DIV/0!), thông báo lỗi tùy chỉnh sẽ xuất hiện.

Nếu không muốn có thông báo lỗi, bạn có thể sử dụng chuỗi văn bản trống làm đối số thứ hai. Chẳng hạn:

=IFERROR(0/0,"")

An example of an IFERROR formula in Google Sheets, showing an empty error message using an empty text string.

Thay vì hiển thị lỗi, chuỗi văn bản trống được “hiển thị”— nhưng vì điều này không hiển thị, ô sẽ xuất hiện trống. Không giống như công thức IFERROR riêng của Excel, IFERROR trong Google Trang tính cũng sẽ ẩn các chỉ báo lỗi —các mũi tên nhỏ màu đỏ xuất hiện phía trên các ô để cảnh báo bạn về lỗi.

An example of a Google Sheets formula error indicator, successfully hidden by an IFERROR formula.

Hàm IFERROR sẽ không khắc phục sự cố với các tính toán của bạn, nhưng nếu bạn cần dọn dẹp bảng tính của mình và không ngại bỏ lỡ một vài thông báo lỗi, IFERROR là cách tốt nhất để đạt được điều đó trong Google Trang tính.

LIÊN QUAN:Cách ẩn giá trị và chỉ báo lỗi trong Microsoft Excel

Dịch từ: https://www.howtogeek.com/741479/how-to-hide-errors-in-google-sheets/

Hãy giúp chúng tôi đánh giá bài viết này!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây